Men koope dus alleen voor zichzelf en niet voor anderen! Clubbericht. Zondag 27 April 1919: n VMH-A I7AI imi mt i w MJ cj i tl m i n i [<uv^z mg«i ?r»>i i ;i »m >b a -ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 PEG JAAG ECANCO PEG PQ/T- WECKENDE LEDEN ÖGATI/ N°. 7. DONDERDAG 1 MEI 1919. 30E JAARGANG. I -A Wedstrijd Nederland-Zweden, i De datum van de en wedstrijd is thans defini tief vastgesteld op Maandag 9 Juni (2den Pinkster dag). Terrein Stadion te Amsterdam, aanvang 3 uur. Onze vereeniging kan op de basis van haar aantal werkende leden 2 plaatsen per werkend lid bij den N.V B. bestellen In verband met het beschikbare aantal plaatsen kan evenwel niet gega randeerd Worden.dat het bestelde aantal, evenmin als de gewenschte rangen geleverd kunnen worden. De prijzen, waarin stedelijke belasting is be grepen, zijn als volgt vastgesteld: Staanplaatsen amphitheater f 1.— langs het veld 1.50 Zitplaatsen in den ring (dus om het veld) 2 50 onoverdekte tribune 2 50 zijvakken overdekte tribune 4. middenvak 5 De bestellingen zullen op volgorde van binnen komen geboekt worden en naar deze volgorde worden uitgevoerd. Teneinde terleurstelling te voorkomen wordt men dus aangeraden ons zoo spoedig mogelijk op te geven of men 2 plaatsen verlangt, en op welke rang(en). Orders op meer plaatsen worden onbeantwoord ter zijde gelegd. Onze leden worden er nog opmerkzaam op ge maakt, dat de toezending der kaarten eerst begin Juni kan plaats hebben. Om te voorkomendat kaarten in handen van opkoopers komenzal de N V B een uiterst scherpe controle uitoefenen. Door ons worden de nummers der plaatsen met de namen der betreffende ontvangers genoteerd. Wanneer blijkt dat kaarten in handen van opkoopers zijn gekomen zullen de ontvangers daarvoor verantwoordelijk gesteld worden. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telef. Z. 5005. Secretaris. E vp E E 'h E E v»' E Uitslagen Goede Vrijdag: Be-QuickWillem. II, Gouden Meerbeker 3-4. Zondag 20 April, ie Paaschdag: Be-Quick I AjaxI: 0-4; R C.H. Ajax comb, seriewedstrijden Z.V.V.: 3 - o; WatergraafsmeerIV Ajax IX: 5 -0; Hortus b adsp.Ajax b adsp.2 -2. Maandag 21 April, 2e Paaschdag: Ajax I—^Be-Quick I: 3-2; Heemstede Ajax III, oefenwedstrijd 1 - r O. D. O. II - Ajax IV, 5-0; Ajax VI-Wilh. Vooruit II: 3-3; D.E.C. adsp.Ajax b adsp. 1 - 4. A.F,C. I AjaxI: 1 - 1 Stormvogels IAjax II, oefenwedstrijd 5-2; Ajax V E.D.O. IV, oefen wedstrijd: 6-2. Ajax XIIR.C.A. II terrein afgek. Swift adsp.—Ajax d adsp.: 4-2.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1