IMfiUtl »J±.1 i!Ui\ mi»i i m IM Ml •ABONNEMENT/PPIJ/ f 2.50 PEG JAAG FPANCO PEQ PQ/T- WECKENDE LEDEN QPATI/- NO. 6. DINSDAG 15 APRIL 1919. 3QE JAARGANG. I Meöeöeelingen. Kaartverkoop. Ajax—Be-Quick Oefenavonden. j tIH Om het Kampioenschap van Nederland. 'n Goed begin ■■■■■■iiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiii7iiiiiaaiaiiiii<iilii>iiiiiiiiaiaiiiiiaiiiiaiaai|aaiiiaiaaiatiaaaiaiiiraiiiiaaiiii7ii|iiiiMii Voor werkende en adsp. leden alsmede voor dona teurs en houders van terreinkaarten bestaat gelegen heid plaatsen te reserveeren voor familie, vrienden of bekenden voor den op 2den Püaschdag plaats hebbenden wedstrijd in Café Oost-lndië, Middenweg, Watergraafsmeer (8 10 uur Donderdagavond). Plaatsen worden alleen afgegeven op vertoon van diploma of terreiukaart. Op Goede Vrijdag a s. Quick N—Willem II) wordt tevens kaartverkoop gehouden voor Ajax- Be- Quick op het terrein voor iederen bezoeker, al of niet lid van Ajax. De oefenavonden zijn thans als volgt: Dinsdags en Vrijdags van 7—9 voor alle werkende leden. In verband met Goede Vrijdag is deze week Donder dagavond voor oefening aangewezen. Voor adsp. leden speciaal oefenavond des Woens dags van 7-9 uur. De Heer A. f. Maasen, linksbuiten van Ajax II, welke a.s. week naar Indië vertrektroept alle vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe. I. AJAX—n. a. c. 2-1. Zoo is dan het groote tourn'ooi om den nationalen kampioens titel weer aangevangen! Behalve het Zuiden zijn in den komenden strijd alle gewesten door dezelfde kleuren als het vorige seizoen vertegenwoordigd. In het Noorden wacht ons tegen het pittige Be-Quick team, ongenaakbaar voor hare competitiezusters, 'n warme ontvangst. In het Oosten wist zich het Deventer „Geel-Rood" na 'n vinnigen strijd ook dit seizoen weder aan de spits te werken, zoodat zich de Koekstad opnieuw tot ontvangst van Ajax kan gereed maken. De befaamde, zouden we maar niet schrijven „beruchte" Margarine Westelijke, ziet zich ten andere male in onze buur tjes, de „reds" vertegenwoordigd. Terwijl tenslotte in het warme Zuiden Willem II ditmaal het „Koninklijke" hoofd moest buigen voor het Bredasche N. A. C., dat voor 1918/1919 de taak op zich nam, het Zuidelijke voetbal in den kamp om den hoogsten titel in den lande te vertegen woordigen. Het wil ons voorkomen, dat de gewestenstrijd ditmaal voor Ajax niets minder zwaar zal zijn dan het vorige seizoen. Vele optimisten schijnen geneigd te veronderstellen, dat nu Ajax onbedreigd Westelijk Kampioen is geworden, de kampioens competitie 'n walk over zal zijn! Immers, zoo redeneeren zij, het Westen is de zwaarste afdeeling. Ajax plaatste zich aan het hoofd. Dus 'n Foutieve theorie! De eerste wedstrijd, j.l. Zondag, heeft het reeds duidelijk bewezen. Slechts met inspanning van uiterste krachten vermocht Ajax te zegevieren. Of de suprematie van Ajax nu al stuitte op fanatisme, of anderzins, dit doet er niet toe. Met alle factoren moet rekening gehouden worden, en dan lijkt het ons maar het verstandigste te rekenen op 'n< onverwacht zwaren tegenstand.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1