Seriewedstrijden Z. V. V. I j OFFICIEELE KAMPIOENSUITGAVE. j -*• I Personalia. j j Hoven-Nevoh. j j Van onze Elftallencommissie. Bandjes 2e Jaargang. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 32 Het Bestuur heeft voor de Seriewedstrijden van Z. V. V. te houden op de beide Paaschdagen met een Ajax-Combinatie ingeschreven. De loting voor deze wedstrijden had het volgende resultaat. 20 April (ie Paaschdag) aAmstel - Z. F. C. b O- D. E. - Aicm-Victrix cAjax - R. C H. d: Hercules - Z. V. V. 21 April (2e Paaschdag) Winnaar a-Winnaar b Winnaar c - Winnaar d 27 AprilFinale. 7.........i.»..5 Evenals het vorige seizoen brengt de fa. D. Snijders Co. bij de komende Kampioens wedstrijden een officieele kampioensuitgave in den handel, welke alleen Op het terrein (dus niet op straat) verkocht zal worden tegen den prijs van fo.io. Met het oog op eventueele con currentie zie men goed toe dat men de juiste uitgave in handen krijgt. Ons gewerd dezer dagen de mededeeling, dat de hoofdstedelijke voetbalrecensent, amice J. Hoven, op 3 April a.s. in het huwelijk zal treden met Mej. H. R. van der Werflf. Wij haasten ons vanaf het clubblad-podium aan het bruidspaar onze hartelijke gelukwenscheu aan te bieden, overtuigd dat wij daarmede de gevoe lens van vele Amsterdamsche voetbalenthusiasten vertolken. Het clubblad heeft het genoegen Nevoh tot zijne geregelde medewerkers te rekenen en wij pro- fiteeren van de gelegenheid om daarover onze dankbaarheid te uiten Want primo is de pen des Heeren Hoven wel versneden, secundo zijn mede werkers aan het clubblad schaarsch en tertio medewerkers aan ons orgaan met welversneden pennen zooiets als 'n rariteit. Nu heeft dit niets met onze goede wenschen V voor 'n gelukkig huwelijk van het a.s. echtpaar Hoven v. d. Werff te maken, echter we wilden het terloops even aanstippen. In de a.s. Mevrouw Hoven hebben we sinds lang 'n voetbalenthusiaste ontdekt. De continu- iteit van Nevoh" ondanks de huisheer-qualiteit van „Hoven" is dus gewaarborgd 1 Zoo hoort het! Three cheers voor het a.s. paarl t{\" i Ajax II en Ajax V kampioen- j Nieuwe lauweren aan het Ajax vaandelNa de overwinning van Ajax II op Hercules II met 4-1 en die van Ajax V met 3-0 op Spartaan III zijn onze beide reserve-elftallen ge roepen onze kleuren te verdedigen in de wed strijden om het kampioenschap, resp. der Reserve iste klas en dat van den A V.B. Kranig hebben beide elftallen zich het afge- loopen seizoen gehouden. Ajax II ongeslagen Ajax V slechts eenmaal geslagen in een wedstrijd welke waarschijnlijk zal worden overgespeeld door het meedoen van niet gerechtigde spelers bij de tegenpartij. Onze heilwenschen 1 Prins en Mast, aanvaardt onze beste gelukwenschen voor je elftallen. Nog is het hoogtepunt van jelui succes niet be reikt. Spannende ontmoetingen wachten zoowel Ajax II als V voor het kampioenschap. Moge dezelfde spirit, dezelfde geest in deze elftallen blijven waardoor onze vereeniging wellicht als kampioen der Reserve ie klasse en als die van den A.V.B. zal eindigen. Volhouden spelers en natuurlijk van harte succes1 In de elftal-opgave voor April a.s. is slechts één wijziging aangebracht, n.l. in het 6de elftal is L. H. B. Hulsman vervangen door J. A. Ilsen uit het 7de elftal. M. J. KOOLHAAS, Secr. E. C. De firma Jesse bericht ons dat uiterlijk tot 7 April jaargangen ter inbinding worden aangenomen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 8