r Wedstrijdprogramma. Zondag 6 April 1919: Adresverandering. Willemsparkweg 124. Bericht. Ledenlijst. Zitplaatsen adspiranten. I Potloodkrabbels j I (Met inkt geschreven). Beproefd recept. 30 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ajax veteranen: 3 0; Ajax IIHercules II: 4-1; Ajax IV—Blauw Wit IV: 0-2; O. D. E. III Ajax VI: 0—3; D. W. S. Ill—Ajax VIII: 5—1; Rapiditas IIF—Ajax X: 5 0 w.n.o.V.V.A. V. Ajax XI: 42; Wilh. Vooruit b adsp. Ajax b adsp.: 7—1; E D.W. adsp.Ajax c adsp.: 3 0. Ajax I—N.A.C. I; Ajax II—Blauw Wit II, 12 uur Middenweg; Germaan IIIAjax VIII, 10 uur; WatergraafsmeerIV—Ajax IX, 11 uur; Neerlandia IV—Ajax X, ïi uur; R.C.A. IIAjax XII, 10 uur Hortus a adsp.Ajax a adsp., 11 uur; R.C.A. •adsp.Ajax c adsp., 12 uurAjax d adsp.Sloterr dijk adsp 12 uur Kruislaan. Nog steeds richt men brieven voor den Heer KOOLHAAS aan het voormalige adresOranje Nas- saulaan 81. Dit geeft noodeloos vertraging. Het juiste adres is: Met leedwezen neemt het Bestuur kennis, dat verschillende spelers de afgeloopen weken hunne verplichtingen tegenover Ajax niet na zijn gekomen, waar het geldt tijdig afschrijven bij niet opkomen. Zoo moest j. 1. Zondag het 10de elftal een 5-0 nederlaag boeken wegens niet opkomen. De weg blijvers zullen reglementair worden beboet. Verder hebben een 5-tal spelers op hunne af schrijvingen de bemerking gemaakt, dat men alleen wenschte te spelen als de wedstrijd des namiddags plaats had, terwijl als het eerste elftal thuis speelt dezelfde spelers steeds aandringen op des morgens spelen. Een en ander zal op de eerstvolgende Bestuurs vergadering worden behandeld en gezien de ern stige klacht van de Elftal-Commissie zal het Bestuur zonder twijfel ingrijpen. Bedankt als w.l. Joh. Blokland, A. A. Mechanicus, G. J. Masselman. Ingetrokken het bedanken van F. Gehrels. V. Voor de komende kampioenswedstrijden gelden dezelfde bepalingen als bij AjaxHaarlem. Reijnier Claezenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telef. Z. 2005. Secretaris. au aaiaiiaaiaaaiaiatiaiiaaaiiiaiaaaaiainaiYaaiiaiiiaaiiiaiaiiiiaaaiaiiiiaiivaiaiMiiiiiaai man iiiaiaiaia Het stomme toeval heeft me de volgende brieven in handen gespeeld. De eerste is geda teerd October 1918 en is van een vader aanzijn zoon, die in den Haag, Rotterdam of Utrecht woont en hij luidt: Mn beste jongen Ik heb gehoord, dat je voortaan zult mede werken aan de voetbalrubriek van een sportblad en ik kom je een goeden raad meegeven op het glibberige pad der sportjournalistiek, dat jethans bewandelen gaat. Eerlijk gezegd: ik had liever gezien, dat je wat anders was begonnen om je overvloedig vrijen tijd te vullen. Waarom ga je niet liever wat figuurzagen, of pijprooken, of buikspreken? Dat zijn alle zeer nuttige zaken, m'n jongen, yooral het laatste, want zoolang je met je buik spreekt, kun je er geen uitsmijters in laten glijden, die nu thans een schep geld kosten. Maar wat wil je in 's hemelsnaam in de voetbal- verslaggeverij Daar zit al lang de mot in en het het genoegen van je gedrukt te zien is spoedig voorbij. Ik ben thans al ió jaar kap'tein en de majoor heeft mij al die jaren gedrukt en vraag me nu eens hoe lollig het is Maar je hebt nu eenmaal aan de redactie beloofd om te gaan schrijven en je woord moet je houden. Weet dan wel, beste jongen, dat een voetbalverslag de beste uitlaatklep kan zijn voor alle nijdige buien en verbeten stemmingen. Niets montert je zoo op in een nijdige bui als het schelden en het afgeven op een ander. Onthoud dat vooral als de thuis club heeft verloren en je daardoor de F. in hebt. Scheld dan goed op de tegenpartij en je zult eens zien, hoe het je oplucht en hoe je zelf en het publiek verzoend raken met de nederlaag. Scheld er duchtig op los, vooral als het Ajax geldt, want die club wint altijd l

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6