HE FOOTBALLCLUB .i N°. 5. DINSDAG 1 APRIL 1919. 3DE JAARGANG. 1 Om het Kampioenschap van Nederland. j j Mixeö Pickles. i I -ABONNEMENT/PRlV f 2.50 DEC JAAC EPANCO PEG PQ/T- WEDKENDE LEDEN QGATI/ IIHIHWHHNMIiHMIIIWMHM II De eerste wedstrijd van Ajax om het Kampioen schap van Nederland zal reeds Zondag 6 April as teWatergraaf'smeer plaats hebben (Ajax NA C.). Het Ajax-Bestuur stelt werkende en ondersteunende leden in de gelegenheid eenige plaatsen voor vrienden en bekenden te koopen op a.s. Donderdagavond des avonds tusschen 8—10 uur in Café Oost-lndië te Watergraafsmeer. Alleen wordt verkocht op vertoon van diploma, terwijl belanghebbenden er dringend op attent ge maakt worden dat het streng verboden is de plaatsen aan opkoopers te verkoopen, een en ander op straffe van royement De prijzen der plaatsen zijn Overdekte tribune f2 Open 125 Staanpl. langs het veld „0 75 achter de doelen 0.40 Jongensplaatsen „0.10 vk i XXI. Feest! Vóór alles het feest der Lente. 'n Lachend zónnetje! 'n Frissche, sterkende voorjaarslucht vol beloften, wel geschikt om den gevoeligen mensch blij te stemmen. Feest ook in ons voetbalkamp, die schitterende arena in de Meer met haar trotsche tribunes, die nu, gepavoiseerd, zwart-krioelend van de menschen- massa's, zon-overgoten, één stuk festijn lijkt. Wanneer de ploegen, ingehaald met handklap salvo's, tegenover elkaar staan, voelt ieder zicTh opgewonden. De meest bezadigde, de meest kalme óók, al zorgt hij er voor, dat de emotie aan de binnenkant van zijn huid blijft! De bal rolt De kelen^ schallen Mals klaroenen. Gilletjes van aangedane vrouwkes en wild-ner- veuze meiskes vermengen zich met de bas achtige gromtonen van verstokte clubmannen. Er kraken vloekjes, er gaan zuchten. Het is alles zooaÉ bij vorige wedstrijden. Dan de storm bij de winning goal I De orkaan de cycloon Hier houdt de spreker stil hij snikt, hij kan niet meer!! Feest In de feestelijke zaal van Kras, waar 'n achttien karaats stemming heerschtWe vinden er ons bestuur waarvan we b.v. Henk in 'n perfect correcte stem ming aantreffen om te recipieeren, De dames geuren in hare zoet-mooie toiletten. Spelers en officialsfoei wat 'n slecht woord voor zooveel gemoedelijkheidvermeien zich mee in dien bonten aanblik. Dan 'n Juichkreet dav're langs de velden

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1