r Reserve. Gouden Meerbekerwedstrijden. W. GUPFFERT. I CORRESPONDENTIE. j j Volledige 2e Jaargang. 24 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX voor. 't Is anders gauw verteld. Ééntje vergat welk doel hij in moest spelen! Pépé was de eenige die de pé niet in had. En was dat nou de zondebok die nummer twee op de horens nam? Bébé het pukkie zorgde voor drie, Opgeteld: drie goals gemaakt met 2-1 ge wonnen. De debutant viel tegen kon toch een offside- goaltje gettenHij verdeelt het spel niet erg de ijver -r- het vuur zit er wel in. Een aanschrijving! Voor 't vijfde de man uit zeven lekker as kip! Das nou promotie maken hé?;.... Een héél elftal overslaan Helaas! heel klein héél pieterig stond in een hoekje; reserve" 't Leek niets en in z'n blijdschap van weerkeen na weken! - te kunnen spelen had hij het over 't hoofd gezien. „Dan kan je toch niet meedoen „Niet? Och man bij Ajax?Ze komen nooit volledig ten minste de lagere elftallen niet". 't Had moeite gekost op tijd te zijn. „Het bed is warm de mensch is lui". maar hij/had het gehaald was zelfs nog te vroeg de eerste.» Zé kwamenNu eens één dan tweg dan een ploegje van drie weer een! Heel eigen wijs het voorstellen bij iederen volgenden man weer. Aangenaam! „Was maar weggebleven!" Aangenaam „was je maar te laat!" Maar neen 1 Ze kwamen ze kwamen Langzaam kleedde hij zich uit draalde en teutteWeer tweeTellen Tellen Negen -j- en de reserve is tien... Hij had kans, nog één! de laatste?... Hij had kans hij zou spelen.... spelen! Wat vlugger voortgemaakt! haast klaar alleen z'n schoenen nog Helaas 1 „Morning I" ,,'k Ben let hé?"en dan tot de reserve: „een nieuwe?.... m'n nèm is.... Engenèm Aangenaam Weer aangekleed, 't Zes'de speelt. Misschien kunnen die een mannetje gebruiken. De boel weer in de koffer. Vlug! Vlug! Snelwandelen naar de Kruislaan. Ze zijn nog aan het intrappen maar wat zijn er veel! Nu kan hij ze beschreeuwen„Zijn jullie vol ledig?" In spanning wacht hij af. „Ja-a-a-a!1Gelukkig wél!" St..... W. 5 Maart '19. VLINDER. NASGHRiFT. Mijnheer Koolhaajs krijg ik alstu blieft geen reserve-aanschrijving meer? Varia. Ook dit seizoen belooft de Commissie, belast met de regeling dezer wedstrijden, ons een ver zorgd programma voor te zetten. Goede Vrijdag as. zal de eerste ontmoeting dezea belangrijke reeks weds:rijden plaats vinden, n.l, AjaxWillem II. Wij zijn van deze twee tegenstanders in de laatste jaren dergelijke fraaie Wedstrijden gewoon, dat ons voorzeker een inte ressante kamp wacht. Het verdere gedeelte van het programma kan nog niet samengesteld worden daar mén op de publicatie van het N. V. B -pro gramma voor April wacht. Zoo mogelijk krijgen we echter op den 2en Paaschdag de volgende ontmoeting. Onze linksbuiten zal tengevolge van een knie ongeval de eerste weken rust moeten nemen. Wij hopen echter dat hij in de komende Kam pioenswedstrijden zijn medewerking weer zal kunnen verleenen. ?l III1111111 Ml 11111111MI 111111111111111111111111111 II 1 «M I MM-fffrfrfrMMMHI-f Ml a I I H. te O. Ingevolge uw verzoek publiceeien wij in dit nummer het ranglijstje van de Reserve ie klasse B. Wij hebben ter beschikking eenige volledige exem plaren van ons Clubnieuws (2e Jaargang) en stellm deze jaargangen tot den kostprijs van j 2 50 dispo nibel. Men schrijve hierover aan de Administratie.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 8