?- 22 Ajax 2. Ajax 3. Ajax 4. Ajax 5. Ajax 6. Ajax 7. Ajax 8. Ajax 9. Ajax 10. Ajax 11. Ajax A adspiranten. Ajax B adspiranten. Ajax C adspiranten. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX C. Andriesse, P. J Prins, A M. M. Busbach, J. BTieshaar, A. J. de Kruyff, J. Goosen, H. A. G. Z. Kooge, J. H. de Vos, A. J. Maasen, F. W. de Haan, J. Knol. G. H. Ziegeler, A. Levendig, M. L. Wesling, J. H. Martens, A. J. ten Hefckel, L. F. Dekker, H. W. P. Lus, J. W. Lucas, F. Tabeling, C. H. W. de Bois Jr., J. L Dobbe. C. L. Wintershoven, F. H. SchoevaarL M. G. H. H. Pijnappels, J. C. Dabrock*, E. Bakker, J. Coüzy, C. Geudeker, K. Gomes, Joh. J. Bosch, S. van Heume, K. Tangerman. A. Rous Jr. W. Mast, A. Kamp, R. P. J. Vun- derink, J/ de Boer Jr., D. W. van Raan Jr., M. Brink, G. v. d. Weerden Jr., K. L. de Boer, K. van Kasteel, J. J. Staal. J. v. d. Vlis, J. P. J. Blijboom, G. de Jongh, W. H. C. Lieven, J. H. F. v. Overeem, L. H. B. Hulsman, H. Talboom, C. M. Groeneveld, A. H. G. Smit, F. Zwerver, K. W. v. d. Toorren. J. A. Ilsen, J. W. Hoeffnagel, Th. Blokker, W. H. Dronkers, C, Kreuger, J. Visser, H. Geestman, A; M. Burbach, Chr. Alings, N. J. P. Smith, F. W. Höhle. J. G. Cluwen, F. BeVinink Jr., W. K. Heckmann Jr., J. A. Möhrs, K. W. Dokter, C G. v. Ede, J. Cohen, W Musch, A. M. de Pater, N. Schuller, J. G. P. N, Los. A. Visser, M. Wijting, A. A. Bogaard, H. F. Raatsie, L. Aarsen, J. C. H. Wessels, J. M. Couton, W. Bruijnestijn, G. Jurgens, S. Arnold, J. H. den Otter. J. Spook, C. de Nijs, A. Wiggelaar, P H. Kla- renbeek, J. L. Smit, A. W. J. v. Klaveren, D, Swaan, J. Wijnands, W. F. Koningsveld Jr., A. Lctgard, Chr Tang. M, Ubben, H. J. Lodder, W. J. Rijsterborgh, M. de Kat, J. Buitenkant, A. A, Mechanicus, A. H. Couton, H. de Vries, A. J. J, van Gooi, M. van Nassau, H. P. C. van Beek. J. H, Melcher Tilmes, G. Deen, A. Raatsie, F. W. Aarsen, D. v. Gelderen, E. v. d. Berg, W. v. Gelderen, P. Vunderink, J. W. Dabrock, P. A. Otten, P. v. Tol. J Prosé, P. Geestman J. C. J. Ouwehand, P. C. Schutte, C. Bruijnesteyn, Ph. Paulsen, L. Visser, P. J. v. Leeuwen, H. Harinck, J. P. J. Raatsie, J. Schweppe. I. Zeehandelaar. J. H. van Dalen, M. Roos, J. van Hesteren, A. Smit, F. van Veen Jr., C. van Gelderen, H. D. Smit, E. H. Höhle, B. Schefler, J. A. Burk. -fc I ClubavonOen. j j ufin.il Het is een uitgemaakte zaak, dat het met de clubavonden allesbehalve botert''! Laat niemand trachten het anders voor te stellen, want dit zou slechte tactiek zijn De Ajaxclubavonden beteeke- nen niet veel meer dan kaartavondjes voor 'n paar groepjes menschen, die geregeld hun pan- doertje blijven leggen, en die zoo nu en dan eens 'n ,,vreempje" zien binnen wandelen. Die vreempjes" zijn dan gewoonlijk mensdhen, die eens 'n kijkje komen nemen „op den clubavond zich verbazen over de mystieke ongezelligheid, die er heerscht, hoogstens 'n tweede maal terug komen om het „nog eens aan te zien'' en dan bekeerd zijn, resp. den clubavond laten voor wat hij is droog en onplezierig. Persoonlijk hebben we 'n vijf- zesmaal gezocht naar eenige prettige afleiding op de clubavonden, met het resultaat evenwel, dat we ongetroost zijn heengegaan. Het zou niet geheel onmogelijk zijn hierin verbetering te brengen, indien kan worden aange toond, dat er bij onze leden werkelijk animo bestaat voor een clubavond.. Zoolang dit niet het geval is, bestaat er ook geen aanleiding zich druk „te maken Echter om

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6