r iv_ s Afdrukken van Indrukken j Kampioen! I Van onze Elftallen-Commissie. j Elftallen voor Maart. Ajax 1.. CLUBNIEUWS DER A. F. C." AJAX ~"V 21 inferieur aan de eerste, 'n Paar behendigheids- goaltjes resp. van Brokman en Delsen, uit keurige centers van de vleugels, kunnen niets veranderen aan de meening, dat er gedurende de. tweede speelhelft loom is gespeeld. Dat kwam vooral daarom, dat de tegenstand dien H. V. V. thans bood, gering was. Het was meer een belegering van Mc. Neill's doel. Hoe de kleine doelman zich uit de lastigste situaties redt, heeft ieder kunnen bewonderen. Hij is 'n kranig keeper. De oude geschiedenis van het gevaar der .insluit-methode,'' speciaal met 'n snel handelend elftal als het geel-zwarte, heeft zich opnieuw be waarheid. Een der telgen van het huis Kessler had tenslotte succes met 'n through pass en gaf Smit geen kans. Toen was het 5-2 ,,a la Haye." En de wedstrijd ging uit als 'n waxine-pitje. Zoo ver waren we dan weer; voor de tweede maal in successie heeft het Ajax-elftal het kam pioenschap der Westelijke ie klasse A, de hoofd- afdeeling des lands, veroverd en weldra zal een aanvang gemaakt moeten worden met de belang, rijke competitie om het kampioenschap van Nederland. Mijn hartelijke gelukwenschen met het ,,voorloopig" succes. Ik vind de prestatie eenvoudig schitterend en betuig aan Pelser en zijn mannen mijn oprechte hulde. Ik doe dat niet om mee te brullen in het m i. niet even reine koor van sportjournalisten, die thans de Ajacieden be- wierooken, doch vroeger geen oogenblik aarzelden om de goede kwaliteiten van de Ajax-elf te negeeren en integendeel er naar streefden zijn prestaties te kleineeren en de sportieve bedoeliugen te miskennen. Thans komen ze allen aanzetten en knielen neer in bewondering voor de Ajax-elf, doch zij doen dat niet uit eerlijke appreciatie voor de sportieve prestatie van de Westelijke kampioen, zij verzetten alleen de bakens pmdat het getij verloopen is 1 Nu en dat is het maar al te zeer 1 Gelukkig 1 Na enkele booze jaren kwam de omme keer ten goede. Toen volgde de eigenaardige strijd om het ie klasse-schap op 't veld en vervolgens in de ver gadering en zelfs in de pers. En toen kwarrt de overwinning en 't werd een komen, zien en over winnen! En zooals de tegenstanders binnen de lijnen geslagen werden, zoo werden ook de mannen achter de groene tafel en met de galkleurigc pennen overwonnen, en uit moeilijke, onzekere omstandigheden werd jn ongekend korten tijd een vereeniging geboren die sportief en organi satorisch een voorbeeld moge heeten voor alle sportorganisaties in Nederland. Waarom ik dit feitelijk constateer? Wel, in de eerste plaats omdat ik er mij zoo van harte over verheug, omdat ik ook de eenige sportjournalist in den lande ben die dit eenigszins heeft voor zien en die reeds 2 a 3 jaar geleden in Ajax zag (en ik aarzelde niet daaraan uiting te geven) wat men toen hoonend opnam en wat nu plotseling alle vriendelijke confraters in koor belijden. Maar niet alleen daarom! Ook om U even "te verwijzen naar mijn bescheiden bijdragen in Knegt's kampioensboekje van een jaar geleden, waarin-ik U met ërnstigen aandrang toeriep: Nu volhouden! Ge hebt volgehouden. Nieuwe lauweren zijn behaald en ook in dit eene jaar hebt ge Uwe vereeniging geducht versterkt. Doch hoe grooter de organisatie, hoe glorieuser de verrichtingen Uwer kranige spelers, des te meer wordt ook van U verwacht. En daarom nogmaals: nu vol houden! Handhafaft het ongeslagen record, zoowel in de resteerende competitie-wedstrijden als in de kampioenscompetitie en mocht gij, Ajacieden, geroepen worden in een landenkamp, niet alleen de kleuren van je club, doch ook die van je land te vertegenwoordigen, aanvaard dan die taak met den onwrikbaren wil het oranje met daaronder in Uwe harten het rood-wit te doen triumfeeren! NEVOH. J. C. A. Smit, F. en J. Pelser, F. Couton, G. B. Terwee Jr., H. Hordijk, J. p. de Natris, J. L. van Dort Jr., Th. J. F. Brokmann, H. Délsen, W. H. A. Gupffert.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 5