Adspirant-leden. S. D. O. Ill—Ajax IX. Ledenlijst. Clubnieuws. I Van Week tot Week. j j Een nieuw record! v CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 19 Het Bestuur verzoekt adsp.-leden om ook bij den wedstrijd Ajax IHaarlem I slechts gebruik te maken van de zitplaatsen op de onderste rij (rand) der overdekte tribune. Het is ons verder opgevallen dat verschillende adsp -leden, namelijk eenige der adspiranten, welke Zondag j.l. juist voor het officieele gedeelte zaten, zich niet netjes hebben gedragen en bij fouten van H. V. V.-ers ergelijk begonnen te schreeuwen. Dat is niet gepast jongens 1 Neemt een voorbeeld aan die adspiranten welke rustig dergelijke leerrijke wedstrijden aankijken 11 Adsp. van het B elftal wordt attent gemaakt dat de wedstrijd MuiderpoortAjax b adsp. a.s. Zondag op het Kruislaan-veld gespeeld wordt. Elftalspelers wordt attent gemaakt, dat deze wedstrijd om elf uur aanvangt in afwijking van het aanvangsuur op de aanschrijvingen vermeld. Bedankt al wl. Joh. Blokland, Amstelveensche. weg 214, A'dam. Werkende- of adsp.-leden, welke het Clubnieuws niet ontvangen, wordt verzocht dit aan onderge- teekende te berichten. Reijnier Claezenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telef. Z. 2005. Secretaris. ...Ml.MM......M..Ï 2 Maart 1919. U.V.V. - Ajax 0-3. Vandaag boekte onze voorhoede een nieuw record! Zij slaagde er namelijk in twintig- a dertigmalen buitenspel te staan. We hebben ge tracht het aantal malen te tellen, maar de opeen stapeling van buitenspel-gevallen deed ons den tel kwijtraken. Met dat al slaagde ons elftal er in een ge makkelijke 3-0 overwinning te behalen. De drie doelpunten, welke stuk voor stuk staaltjes van knap voetbal waren, werden door Haan, van Dort en de Natris gemaakt.. Aanvankelijk hadden de Utrechtenaren eenig overwicht. Onze middenlinie komt er na tien minuten goed in en verplaatst dan het spel naar de U V.V. helft. De voorhoede tornt moedig tegen den wind op, maar Swarttouw zet onze mannen onophoudelijk in buitenspel- positie. Voor belangstellenden in de nieuwe uit- legging der buitenspelregels, zöoals deze door Groothoff in de laatste weken gegeven wordt, was hier nog het eenen ander op te merken. Het fluitje snerpte namelijk verschillende malen als de z.g. buitenspel-overtreder part noch deel aan het spel had, noch hinderde. De Utrechtenaren krijgen vrije schop op vrije schop te nemen Het wordt blijkbaar Gupffert te bar. Hij haalt het leder van achteren en snelt er mede tot de. cornervlag. Een keurige voorzet volgt en de Haan, die ijlings is meegekomen, pikt den bal voor den doelmond op om daarna onhoudbaar te scoren. Een voorzet van Gupffert zal Swarttouw wegwerken maar de laatste trapt een gat in de lucht. Van" Dort schiet naar voren en plaatst den bal voor de tweede maal in het net. O.i. had van Rijn dit doelpunt kunnen voorkomen daar de bal rakelings langs hem ging. We worden nerveus' van het aantal malen dat onze voorhoede zich buitenspel laat zetten. Het is een heele opluchting als de U. V. V.'ers ons doel gaan belagen! Voor Smit's doel spelen zich eenige scrimmages af, cloch onze doelman duikt telkens met den bal> de laatste maal met den bal en een blauw oog uit het gevaar op. Verder dan het blauwe oog (een ongelukje brengen de Utrechtenaren het niet en de pauze komt met"2-0. In deze vijf minuten blijven wij tenminste van buitenspel-fluitsolo's van Willing gespeend. De tweede helft is nauwelijks begonnen of Delsen brengt het tot een schitterende offside! Deze drie kwartier spelens wordt een trouwe copy van de eerste helft. Veel offsides en kalm doch beheerschend. spel van de kampioens elf. Voorloopig wordt er niet gescoord. Eerst tegen het einde plaatst Henk Hordijk, even buiten het strafschopgebied van U.V.V., een vrije schop- naar de Natris. Deze, geheel ongedekt staande, drijft naar binnen en schiet den bal zuiver in den hoek. (3-0). Onze jongens vinden het dan welletjes. U.V.V.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3