Dankbetuiging. - ABONN EM ENT/PRI J/ f 2.50 PER JAAG-FRANCO PEG PQ/T- WECKENDE LEDEN GPATI/ N°. 4. ZATERDAG 15 MAART 1919. 3de JAARGANG. Voor de blijken van belangstelling en sym pathie, onze Vereeniging betoond bij hcd behalen van het Westelijk Kampioenschap zegt het Ajax-Bestuur hartelijk dank. Adresverandering. Ajax onbereikbaar aan den top! M UI al :1M Fm141I Uil IM MJ i (•J31H il MI »11 f [«ÏM PM«Ï ?I*M I i i *'i* 'HT! i1JI<«W Men gelieve nota te nemen dat het adres van den Heer M. J. Koolhaas thans tijdelijk is: WILLEMS PARKWEG 124. Dringend verzoek hem niet tele fonisch op te roepen! Mixeö Pickles. Opgedragen aan de Kampioenen van de Meer. Volgens verwachting zouden wij eventueel op 16 Maart a.s., na eene overwinning op V.O.C., het genoegen kunnen smaken de kampioensvlag voor Ajax I te ontplooien. Want, theoretisch, hadden de Roodbroeken n'og 'n kansje, al was het dan ook 'n heel kleintje. Nadat 'echter Haarlem Zondag j.l. haar vierde nederlaag en Ajax haar zeventiende overwinning boekte, is het pleit beslecht en zetelt Ajax met doelp. pt. gem. gesp. 19 gew. 17 jel. veri. O v. 64- -8 36 1.89 nog steeds ongeslagen als kampioen op het hoogste treedje van den I A-la'dder! En wij rekenen het1 óns tot een eer tot de eersten te behooren die onzen captain met ge- lukwenscheu bestormen Joop Pelser c.s., aantreden! Jij en je mannen, die het Stoute stuk leverden, dat in de voetbal historie als 'n unicum geboekstaafd staat te worden, n.l. van het (welhaast) behalen van 'n ongeslagen kampioenschap der Westelijkè Eerste Klasse 1 Onze bizondere complimenten en den wensch dat heit kampioenschap van Nederland in dezelfde stijl door jullie Meersche voetbalgeweldenaren veroverd zal worden. Natuurlijk, nu worden wij Ajax-supporters ver waand 1 Vinden 'n nationaal kampioenschap van jelui zóó vanzelf sprekend, dat wij er eenvoudig Onze dierbare koppen om verwedden zouden, dat onze Pelsertjes over Noord, Zuid en Oost zullen triumpheeren. Verwaand zijn wc, waratjes Joop! Maar neem het ons eens kwalijk! Vier en zestig kogels pangden je mannen in de vijandelijke doelen, waarvan naar ik meen Jan van Dort de helft! Zoo'n goalgetter heeft de geschiedenis nog niet opgeleverd. Zinken 'n Manus. Francken, 'n Jan Vos en zulke sterren aan het voetbalfirmament niet in het niet bij onzen fameuzen schutter Jan van Dort?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1