Max Tetzner. Dr. Metelerkamp Cappenberg. V j Van onze Elftallen-Comniissie. i i Elftallen voor Maart 1919. CLUBNIEUWS DER A. F„ C. AJAX 16 ff.."»".»!HL'.Mi.»...Miii I Varia. H.V.V.—AJAX Ze konden ons niet houden, De Wassenaarsche Leeuw, Al spande hij z'n klauwen Door het Haagsch geschreeuw, Al werkten ze als duivels, De Kesslers. Feith en Neill, Ons Ajax zegevierde, In graudiosen stijl. Ze kunjien ons niet houden, De sterkste clubs van 't land, Ze spart'len "heftig tegen, Maar bijten in het zand, Dan gaat men pro.testeeren, In woorden en geschrift, Ach jongens laat ze brallen, Dat noemen ze ,,de Kift". Ze kunnen ons niet houden, Wat ze ook mochten doen, Het gaat toch steeds cresendo, We worden kampioen, Dan schalt ons mooie clublied, 't Klinkt door de gansche Meer, En d' Ajax kampioensvlag waait, Dan voor de tweede keer. 23-2-19 TR1C-TRAC. 1^1 Personalia. j j Het is duidelijk, dat onze vereeniging niet in gebreke is gebleven den Noordelijken sportmakker met zijn schaats-succes geluk te wenschen. Dezer dagen ontving het Bestuur van Max Tetzner het volgende schrijven: Mijn hartelijke dank aan U en alle Ajaxvrienden voor de fcelegraphische attentie, welke ik mocht ontvangen". Dezer dagen vernamen wij tot ons leedwezen, dat Dr. Metelerkamp Cappenberg,, een van de meest enthusiaste en oprechte bewonderaars, die onze vereeniging onder hare supporters telt, der mate ongesteld is, dat hij voorloopig wel niet in staat zal zijn, de verrichtingen van de Ajax- ploeg te aanschouwen. Wat dit voor onzen dokter beteekent is niet zoo gemakkelijk weer té geven, want zoo er één pur-sang aanhanger van de Ajax-ploeg bestaat, dan is het deze man van de wetenschap. Merk waardig is, dat hij vroeger zijn zoons verbood te voetballen, doch sinds hij den Holland-Engeland wedstrijd op Oud Roosenburgh meemaakte tot andere inzichten kwam. Hij is nu een van de medici, die niet aarzelen de beoefening van de voetbalsport door de spes patriae warm aan te bevelen. Hopen wij, dat de dokter weer spoedig zijn plaats op onze tribune kan innemen, en o.a. ge tuige kan zijn van de a.s. Kampioenswedstrijden, die Rood-Wit, naar wij durven veronderstellen, een tweede nationaal championaat zullen brengen. Verloofd CATHARINA YFF en J. DE BOER JR. (Onze hartelijke gelukwenschen. Red.) ■■■■■■■■■■••■■■■■aaaiiiiiiiiiiia>aafaaiiiiiaiaaaaiiaaaaaaaaiiaaiaiaiiiaiaaaaiiiiiiiaiiaiiBaiia>iiitnaiiaiia ......F............; Ajax I, II en III onveranderd. Ajax IV, S. van Heume en K. Tangerman voor D. van Leeuwen Jr. en J. van Oudheusden. Ajax V, A. Rous Jr. voor S. van Heume. Ajax VI, J. v. d. Vlis voor A. Rous Jr. Ajax VII, Th. Blokker voor C. Oudkerk.. Ajax VIII, W. K. Heckmann Jr. voor G. B. Hebbenaar Jr, J. de Groot Jr. vervallen. Ajax IX, A. Visser voor W. Schuller. Ajax X, onveranderd. Ajax XI, M. Ubben, H. J. Lodder, W. J. Rijsterborgh, M. de Kat, J. Buitenkant, A. A. Mechanicus, A. H. Couton, H. de Vries, A. J. J. van Gooi, M. van Nassau, H. P. C. van Beek.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4