'4 Clubbericht. W edstrijdprogramma. Adspiranten-leden. Afkeuren. Aanvoerders. H. H. Aanvoerders wordt verzocht, als de wedstrijden door onbespëelbaarheid van het ter rein niet doorgaan, tóch de namen van de spelers op te geven welke present zijn. Uit de Bestuursvergadering. 7^ r~ scoorde door v. Dort twee en door Gupffert nog éénmaal, hiermede den stand op 5 2 brengend. Wel niemand, zelfs een Hagenaar of een H.V.V.-er zal ontkennen, dat Ajax de zege drie dubbel en dwars heeft verdiend en dat het publiek aan den Wassenaarschen weg getuige is geweest van 'n baaien wedstrijd* Rest ons nog de geboorte van ons tweede doelpunt te memoreeren door Frans de Haan. Opzettelijk bewaarden we dit voor het laatste, omdat dit doelpunt iets bizonder onplezierigs voor Nac. Neill had. De man moest ïi.L den bal uit het publiek opvisschen. Reden: de bal vloog door het net heen Uitslagen Zondag 23 Februari 1919: H.V.V. IAjax I, 2 - 5 Bataafsche Petroleum Maatschappij XIAjax veteranen 2 - 2 Avanti II Ajax VII, O5 w„.n.o, E D.W. adsp—Ajax d adsp. 0-^-5 w:n.o. Zondag 2 Maart a.s. U-V.V. I AjaxI, Bijeenkomst Centraal-Station, 12V'4 uur. Aanvang 21/2 uur.' Ajax IIH.F.C. II, 2 uur eerste veld Middenweg. Ajax IV A.F.C IV, 2 uur eerste veld Kruislaan. S.C.A. II Ajax V, 11 uur. Ajax VI Amstel III, 11 uur eerste veld Kruislaan. Germaan III Ajax VIII, 11 uur. Blauw-Wit IX Ajax IX. 11 uur. Ajax XI—Swift IV, 11 uur tweede veld Middenw. AalsmeerAjax XII, 2 uur Ajax a adsp.D.W.S. adsp. 12 uur, kleine veld Kruislaan. Ajax b adsp.O.D.E. a adsp. 11 uur, kleine veld Kruislaan Ajax c adsp. S.C.A. adsp. 12 uur, derde veld Middenweg. Ajax d adsp.O.D b adsp 11 uur, derde veld Middenweg. Zondag 9 Maart a s. Ajax I—H.V.V. I. Zondag 16 Maart a.s. V.O.C. IAjax I. U.V.V. JI- Ajax II. Zondag 23 Maart a s. Ajax IHaarlem I. Zondag 30 Maart a.s H B S. I Ajax I. Ajax II - Hercules II. Afgevoerd als w.l. wegens overlijden P. Schulte en J. Wigmans. Dringend verzoek aan adsp.-leden om gedurende de wedstrijden Ajax - H.V.V. en Ajax - Haarlem slechts gebruik te maken van de zitplaatsen op de onderste rij (rand) der overdekte tribune. Spelers, in wedstrijden door den A.V.B. uitge schreven, gelieven er vooral nota van te nemen dat voor deze wedstrijden de terreinen gekeurd worden op het aanvangsuur. Niemand is dus ge rechtigd weg te blijven, ook indien het weer zich minder, tot spelen leent. Men wordt verzocht de opstelling der resp. elftallen zoo weinig mogelijk voor of gedurende den wedstrijd te wijzigen en de elftallen in de opstellingen te laten spelen, zooals deze door de Elftal-Commissie, zijn vastgesteld. Reijnier Claeszenstr. 2. J. j. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005. secr. Ons Bestuur vergaderde op Vrijdagavond 21 Februari j.l. in Palais Royal. Het voltallige Bestuur is present met uitzondering van den Heer J. Ph. Geerlings. De notulen van de vorige Bestuurs vergadering worden goedgekeurd. Op. initiatief van den Heer de Munnik wordt V'imk CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2