ëw-jwm miÈiil rl »7±l m WMAïlM!] IÖK«MM S*M I i I «14 *nn »1 H IM ft -AE>ONNEIiENT/PRIJ/ f 2.50 PER JAAQFRANCO PEP PQ/T- WEQKENDE LEDEN OPAT)/ NO. 3. ZATERDAG 1 MAART 1919. 3de JAARGANG. Van Week tot Week. j j 'n Sublieme wedstrijd. 7..im.1..m.T......7 Zondag 23 Februari IQIQ. H.V.V.AJAX 2-5 De traditie wil, dat wedstrijden van de Haagsche Leeuwen tegen sterke tegenstanders iets bizonders zijn Bij die gelegenheden immers pogen de meer genoemde hofstedelijke beestjes hunne klauwen nog eens extra vinnig uit te slaan Welnu, de traditie heeft gelijk gekregen. De Haagsche leeuwenkooi is getuige geweest van 'n stevigen strijd. Wel kwamen er geen panters op visite, zooals 'n zeker journalist bizonder geestig zijn uitverkorenen doopte, die tegen de „leeuwen den strijd aanbinden moesten doch niette min is het 'n heel interessant schouwspel geworden. Ajax heelt niet geaarzeld opnieuw de „leeuwen- achtige" geweldigheid van de Haagsche voetballers dood te streelen. Ondanks den „geweldige", ondanks boelies, ondanks deetjes en wat de residentieele sportclub nog meer oplevert aan sensationeels en attrac- tioneels. Op regelmatige wijze is H.V.V. geklopt d.w z. door 'n verbluffend spel, waartegen de zwart-gele verdediging machteloos stond. Hadde Mc. Neill niet zoo schitterend zijn doel verdedigd, dan zou de uitslag ongetwijfeld voor H V.V nog beduidend slechter zijn geweest. Direct na den aitrap speelt de Ajax-middenlinie den bal naar voren, en voordat ieder recht weet wat er geschiedt, heeft v. Dort al 'n opening gevonden in Mc.'s heiligdom. Het is één-nul. De Hagenaars zijn echter lang niet ontmoedigd, en zooals dit steeds het geval is in den strijd tegen deze fanatieke voetballers, is 'n uiterste activiteit noodig om de snelle en gevaarlijke doorbraken van de Kesslers onschadelijk te maken. Geheel onnoodig komt de gelijkmaker, wanneer Andriesse blijkbaar zijn partners niet begrijpt en passief toekijkt, instede van zelf in te grijpen. Gevolg: 'n handig profiteeren van dè Haagsche om on houdbaar te doelpunten. Dat brengt verhooging van de animo. Er wordt duchtig pootig gespeeld en als Couton een penalty veroorzaakt, die benut wordt, is dat niet bevor derlijk aan den goeden gang van zaken. Er wordt gedurende 'n tiental minuten onge past ruw gespeeld en dit is aan beide zijden het geval. Dit is voor 'n team als het onze 'n onver geeflijke fout, om de heel eenvoudige reden, dat het daarin zijn heil niet behoeft te zoeken. Dit kwam wel bizonder sterk, uit in de tweede helft, toen behoudens enkele vriendelijk(l) bedoelde botsingen tusschen geel-zwart en rood-wit van geen ruw spel meer sprake was. Juist in die periode speelde Ajax met de Hagenaars en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1