NO. 2. ZATERDAG 15 FEBRUARI 1919. 3de JAARGANG. Onze lagere elftallen. Ajax a adsp. Afd. A. de Adsp. Competitie. Ajax a. Ajax b- adsp. 'Al M ft J 4 mUOSI* ftM I >7a1 IM MJ (•j 21 »M »1 MI fliZ [«mVilPPI«1 »I*M i i I *'i ïHl »I L11 fl •ABONNEMENT^PRIJ/ f 2.50 PER JAAQ EDANCO REB.PQ/T- WEQKENDE LEDEN GPATI/- (Slot). De competitie-standen in dit overzicht zijn bijgewerkt tot en met Zondag 9 Februari 1919. De meest optimistische Ajacied zal niet hebben kunnen denken, toen Ajax voor eenige seizoenen het adspirantenvoetbal in eere herstelde, dat deze afdeeling een dergelijke belangstelling zou hebben als thans het geval is Onze vereeniging telt n.l. een 50 a 60 adspirantleden. De toeloop blijft aanhouden en wij staan telkenmale voor de moei lijkheid ^wedstrijd-terreinen aan te wijzen voor het groot aantal wedstrijden. De spelkwaliteit van bovenbedoeld adspiranten- elftal, we zouden het elftal willen noemen het eerste elftal onzer adspiranten, is zeer bevredigend. Ongetwijfeld zal het Bestuur in de toekomst goede vruchten plukken van de weder-instelling onzer aaspiranten-afdeeling. Het elftal A speelt in Afd. A der Adsp. Com petitie van den A.V.B. en staat ongeslagen boven aan. De gevaarlijke tegenstander is Z.F.C welk elftal reeds drie punten meer verloor. Ons elftal moet evenwel nog te Zaandam spelen en als de jongens zich niet inspannen loopen wij de kans dat wij ten slotte nog verdrongen worden. De animo van het elftal is evenwel te groot dat we ons een dergelijke nederlaag gemakkelijk kunnen indenken. Ook voor dit elftal zal waar schijnlijk de kampioeusvlag, die voor de.grootere broers zal wapperen, geheschen moeten worden. De stand volgt hieronder: gesp. gew. gel. verl. Punt. Goals Gem. v. t. 9 8 1 0 17 39- -6 1 88 Z.F.C, a 9 7 0 2 14 16- -6 i-55 Blauw-Wit a 10 5 3 2 13 25- - 7 1.30 Hortus 8 3 2 3 8 15- -13 1 Wilh Vooruit a 10 4 t 5 9 16- -18 0.90 D W.S. a 6 1 1 4 3 5 J - 14 0 ^r> o a. F. C. 6 0 0 6 0 1 - -24 o. St. Voorwaarts 6 0 0 6 0 1 - -30 o. De resultaten door dit elftal behaald geven eveneens reden tot tevredenheid. Het elftal neemt een leidende plaats in het eers:e peleton in en zal met wat geluk nog wel hooger klimmen. De Germaan adsp. staan zeer fraai bovenaan en we gelooven niet dat dit elftal gewipt zal worden. Een wedstrijd Ajax A adsp. - Germaan adsp. zou de moeite waard zijn, gezien de cijfers van beide elftallen. Wellicht krijgen wij aan het einde van het seizoen nog een kampioenscompetitie om uit te maken welk elftal bovenaan gaat? Blauw Wit b adsp. zijn nog te verdringen maar dat onze jongens het verder dan de derde plaats

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1