r~ reeds twee handelingen verder. het Ajax-team wordt verre onderschat. in de provincie finantieele schade zou ondervinden. geen amateurselftal in Europa IngezonÖen stukken. I 'n Vermiste schoen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 8 andere Hollandsche elftallen is eenvoudig ver bluffend. Als een ander-elftal-speler overlegt wat hij zal doen met den bal, is de Ajax-speler Ziedaar het verschil dat de nooit-vertoonde prestaties van het Ajax:elftal verklaart. Te meenen dat zulk een meerderheid krachtsinspanning van het Ajax-team overbodig zou maken, is nochtans zeer naief. Voetbal is een spel waarin good fortune, en vooral zwoegen" twee beduidende factoren zijn. En aangezien ieder elftal dat tegen Ajax speelt, de eigen kracht tot ver bóyenrhet normale weet op te voeren, moet men zich niet verbazen dat Ajax niet iederen wedstrijd met dubbele cijfers wint. BoVfendien is de maximum kracht door geen team ter wereld volle 90 minuten vol te houden. Op iedere daad volgt reacti^U ook op het voetbal veld. Heeft het Ajax-elftal b-ijv. 15 minuten het hoogst-bereikbare laten zien, en in dien tijd een paar doelpunten gemaakt, dan moet wel stroom verminderd worden, het tempo slackens off"., Ik herhaal nogmaals; Men erkent de Ajax-suprematie slechts schoor voetend en mij is uit persoonlijke verklaringen van den hoofdredacteur van één onzer sportbladen (niet van de Sportkroniek"bekend, dat hij het volle licht op de kwaliteiten der Ajax-spelers niet durft laten vallen in zijn blad, omdat daardoor het blad Het werd niet in even zoovele woorden gezegd, maar dat was toch de quintessence van de zaak! Ziedaar ons volk! Het wordt geheel beheerscht door kleine jaloezietjes en ziet niet verder dan 9 het eigen enge cirkeltje Vandaar dan ook dat men in de talloos vele flodder-milieutjes van de voetbalwereld lang niet te spreken is over een verheffing van Ajax tot Nederlandsch eiltal, een plan dat iedereen die belang stelt in de over- richtingen van een nationale ploeg met warmte moest voorstaan. Zeker, ik kan begrijpen dat een H. F. C.-supporter Ben Verweij, £en Spartaman Ruffelse, een H. V. V 'er Dè Kessler een plaats waardig keurt in het oranje-team. Maar men zie toch in dat men met passen en meten nooit een Nederlandsch elftal samen kan stellen zoo homo geen, zoo sluitend in alle onderdeelen als het Ajax-elftal, dat hoe langer hoe meer blijkt te zijn van ongeëvenaarde kwaliteit", om het in de commestibles-taal uit te drukken. Spelers als bijv. Couton en De Natris worden zelfs door Engelsche beroepsspelers niet overtroffen, ieder die de groote wedstrijden aan de overzijde van het Kanaal gezien heeft en ter zake kundig is, zal dit beamen. Zwaarder echter dan het feit dat de Ajax-ploeg verscheidene „sterren" bevat, moet het besef van de saamhorigheid van het elftal wegen. Durft men, niet achtend' op kleinzielige oppositie, het Ajax- elftal en bloc tot nationaal elftal verheffen (waarbij men 2 plaatsen zou kunnen inruimen aan De Korver en Verweij, spelers met groot aanpassingsvermogen), dan is er dat onze menschen kan slaan. Ten slotte nog dit wie meent dat ik voor Amsterdamsch propagandist bij uitstek wil spelen, is er nliast Ik heb mijn liefde niet aan Ajax verpand, heb de rood-witte club nimmer critiek gespaard, kreeg zelfs al eens een Ingezonden stuk van één der Ajax-bestuurs- leden in dit blad op mijn dak. Men begrijpe dus goed; wanneer ik pro-Ajax pleit, is dit niet uit persoonlijke sympathie voor rood-wit, maar omdat ik een juist besef van de kwaliteiten van deze Amsterdamsche ploeg van zeer groot belang acht voor het Nederlandsche voetbal 1 Dr. QUARTZ. Wij ontvingen een schrijven van ons lid K. W. Dokter, Jacob van Lennepkade 32, alhier, waarin deze speler ons mededeelt, dat bij gelegenheid van den wedstrijd S1C.A. Ill - Ajax VIII, op Zondag 12 Januari j.L, een linker voetbalschoen van hem is zoek geraakt en waarvoor hij een rechtsche in de plaats heeft ontvangen Wellicht kan een der spelers van ons achtste elftal inlichtingen geven S.v.p. direct aan boven genoemd adres.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 8