Im- en export. Varia. IV. De buitenspelregel. INDRUKKEN. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Vraagteekens op de papierfacies. Waarna spijtige kreukels ,,Het spijt me, mijnheer alles uitverkocht sinds Vrijdag". „Hij" gaat gebroken, slap, zoo op 't oog zéér on-Deensch, den winkel uit en staat teleurgesteld in de Hollandsche kou. In de stad gaat een Noorsche film. Alle avonden uitverkocht! Meester: Zeg Pietje, vertel jij nu eens iets be langrijks over Zweden. Pietje: Er komen lucifers vandaan en Ajax gaat er naar toe, meester. VLOKKIE. 4. e Brief van een grootmoeder wier kleinzoon in het éérste speelt. Hoor eens even beste jongen, Ik ben rhaar een oude vrouw. Maar dat smerig voetje-ballen, Dat-is heusch geen spel voor [jou, Zoek je toch een aardig meisje, Of ga Zondags naar de kerk, Luister naar je Opoe ventlief, Staak dat idioten-werk. Daar ik je naam met vette [letters, In de Sportrubriek zag staan, Dacht ik, weet je wat, je Opoe, Moest toch ook ereissies gaan, Dat dit ook de laatste keer is, Weet je Opoe héél secuur, De groote Apenkooi in Artis, Is leuker en niet fialf zoo duur. Toen je in je Apenpakkie, Op dat modderveld ging staan, Met je omgeslagen mouwen, En dat dunne broekkie aan, Dacht ik bij me eigen zeivers, Wat een ongeluk is dat, Jij die bij je Otepoetje, Altijd bij de kachel zat. Toen je den bal het doel in kopte, Leek een iedereen wel dol, Bah, zoo'n vuile zak met modder, Op je mooie krullebol, En je stond nog wel te lachen, Toen je opstond uit een plas, Jij die schreeuwde als een varken, Als je luier vochtig was. En dan je hollen en je draven, Je bent wel veranderd vent, Jij die nooit een boodschap [haalde, Of het kostte me een cent, Vroeger was je zoo verstandig, Maar nu ben je hallef sjoeg, Enfin alleen het woordje elftal, Zegt mij trouwens al genoeg. Met de rust ging 't stel naar Wat een amusante rij, [binnen, De zwartste Zoeloe-Hotten- [totten, Zijn daar blanke menschen bij, Bah, die vuile zwarte knieën, En dat smerig vieze goed, Ik beklaag dat arme vrouw- [mensch, Die dat zoodje wasschen moet. Af en toe dan moestmen staken, Was er weer eens averij, Daar er één een breukgeschopt Of op apegapen lij, [was, En dan werd er haast-je-repje, Om zoo'rt Engelschman [gestuurd, Enfin één ding is maar gelukkig Het kerrikhof is in de buurt Zondag kom je bij me kienen, Hé, dat doet m'n jongen wel, En je laat die club maar stikken, Met hun kannibalen spel, Ik wil niet hebben dat je dood Jij mijn liefste benjemin, [gaat, Als ik je wéér eens met een bal [zie, Steek ik er vast een haarspeld in TRIC-TRAC. Op de laatste vergadering van de Football League, waar belangrijke punten ter sprake zijn gebracht (o a. werd bepaald, dat slechts gevoet bald mag worden tusschen i September en 30 April, behoudens wedstrijden in het laatste gedeelte van Augustus voor uitsluitend liefdadige doeleinden) werd ook de verandering van den buitenspelregel behandeld. Er kwam een voorstel aan de orde, behelzende dat men in plaats van 3 minstens 2 spelers voor zich moest hebben. Echter deze verzachting van het reglement kon bij de aanwezigen geen genade vinden, o.i. ten rechte. Daarop werd 'n geheele nieuwe verdeeling van het speelveld ter sprake gebracht. Indien dit voorstel, dat ter bestudeering aan het bestuur van de Football Association zal worden overlegd, wordt aangenomen, zullen we binnenkort niet meer van „vijandelijke speel HEL FT'' kunnen spreken. Want volgens dit voorstel zal de midden lijn vervallen en het speelterrein in drie vakken worden verdeeld, n.l. dooi twee aan de doellijn evenwijdig en op 30 yards afstand hiervan loopende lijnen. Bepaald wordt, dat geen speler, die zich in het middenvak bevindt buitenspel kan staan. Eerst bij overschrijding van de bedoelde lijnen - op 'n afstand dus van plus minus 30 M. van de goal kan buitenspel-positie intreden. We zijn benieuwd, of dit voorstel zal worden aangenomen en hoe het door deskundigen zal worden beoordeeld vO 'F i V»/ Spelers! Er zijn exemplaren-spelers bij 1 Van die futlooze, energielooze, pitlooze man netjesputters die er plezier in hebben, 't ge noegen van anderen te vergallen. Je zoudt ze het willen inpeperen! Maar als je je rechtmatige woede wilt koelen dan dan zijn ze er niet, want juist ómdat ze er niet zijn zou je ze „ik weet-niet-wat" willen doen. A. Zit op de tribune kijkt liever, daar wordt-ie ook niet zoo moe van B. moest Zaterdagavond naar een soireetje is nog wat katterig en komt eenvoudig niet.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6