Sneeuw! Over goalgetters gesproken Van „Heintje" en ,,'n kleintje". Scandinavia CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX -^1 5 Zondag 26 Januari 1918. Wij hebben ons juist iets te vroeg in de vlotte afwikkeling van het competitieprogram verheugd. Lustig dwarrelden de ,,vlokkies'' (zetter met 'n kleine vl) van morgen uit de lucht en we hej)ben ons dan ook de reis naar het C S. maar gespaard, wél vermoedend dat na het vriezende weer van deze week en den sneeuwval van dezen morgen vau spelen niets zou komen 1 Overigens is het voor een goeden gang van zaken gewenscht, dat geen langdurige sneeuw- en ijs- periode intrede. Niet dat wij geen aanhangers zijn van de schaatssport, of zelfs bewonderaars van de tooverachtige sneeuwpracht, dit zij verre. Doch deze aangename verpoozing gaat, gezien het lij vige, of liever tè lijvige programma, ten koste van onze zomerdagen, die voor alles geschikt en aan genaam zijn, behalve voor voetbal. Dusde sneeuw- en ijsgoden behoeden ons 1 I I Personalia. j De lagere elftallen worden op het punt belang stelling niet verwend. Dat dit ondankbaar is tegen over vele kranige spelers, die daarin schuilen, moge weer blijken uit het meldenswaardige feit, dat onze midvoor van het 5de, J. J. STAAL, in dit seizoen reeds bijna veertig doelpunten maakte 'n Repord in onze vereenigingl Voor de competitie schoot amice Staal in wed strijden van het 5de den bal 32 maal langs de respectieve vijandelijke doelbewakers, in de derby tegen BI. Wit V zelfs zeven maal; voor Ajax III spelende in den voor het kampioenschap beslissenden strijd tegen W.F.C. II was Staal het, die de twee goals scoorde. Gedurende den Kersttoer speelde hij voor Ajax II en scoorde tegen Alcides te Meppel eveneens een doelpunt. Hij is echter met deze 35 (voor de competitie) nog. niet tevreden. De nog resteerende wedstrijden plus die voor 't kampioenschap A.V.B. ie klas zullen hem dan ook wel gelegenheid geven er nog 'n paar bij te maken! Met dergelijke geweldige schutters baart het geen verwondering, dat straks voor Ajax V de kampioensmarsch moet worden aangeheven 1 Vijf, en dertig goaltjes alléén van den midvoor Onze populaire linksbinnen liep om zoo te zeggeu de laatste weken op heete kolen En alle Ajacieden, die van de gewichtige ge beurtenis, die te komen stond, af wisten, begrepen wel, dat Heintje niet zoo bij zijn spel was als anders. Doch nu is de blijde inkomste van Delsen's spruit een feit en wij haasten ons hem en zijn vrouw daarmede, namens de vereeniging, te feli- citeeren. Wij hopen zeer, dat (het neuriën, van wiege liederen en andere vaderlijke plichtplegingen hem niet al te druk occupeere en hij 'in de toekomst nog talrijke malen papa moge worden, niet het minst van doelpuntjesl I Mixeö Pickles. XÏX.' In de Bestuursvergadering van Vrijdag 24 Januari j.l. werd besloten tot een eventu- eelen toer naar Stockholm ChristianiaKopenhagen Vol vertwijfeling grijpt hij opnieuw naar den hoorn Hallo! Hallo! Ach, juffie, geeft U me nu efTies 't Zweedsche consulaat Pauze. - Het juffie: Hallo! in gesprek, mijnheer! De vertwijfelde: Wat.... al weer in gesprek. Gisteren in gesprek, eergisteren in gesprek Maandag in gesprek, Dinsdag in gesprek.... Het juffie: Sinds verleden week Vrijdag, mijn heer. Dag, mijnheer. Hij (een andere „hij") stapte den vierentwintig sten boekwinkel binnen. Het is zijn laatste kans. De grauwpapier-kleurige boekenslaven schieten toe als snoeken op 'n baarsje „M'nheer wenscht?" Geeft U me 'n exemplaar Deensch in één maand zoflder meesterin drie maanden mag ook, ziet U

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 5