Ons elfde. 3e klasse F van den A V.B. Ajax XI Ons twaalfde I I Van Week tot Week, j I De veertiende! T* 4 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX In de lagere klassen van den A.V.B. beleeft men wel wonderlijke zaken. Zoo ook hier V.V.A. V, welk elftal zonder veel moeite kampioen zal worden verliest tegen Swift IV, den voornaamsten candidaat voor de laatste plaats met 8i en slaat hetzelfde elftal twee weken later met 5—0. AjaxXI heeft 33 goals gescoord met 25 tegenpunten, waardoor het elftal oogenschijnlijk in de bovenste helft van de ranglijst thuis hoort. Het elftal neemt echter slechts de zesde plaats in met 4gewonnen en 6 verloren wedstrijden. Zoek dat nu eens uit 1 In ieder geval fraai is het resultaat niet en het wordt hoog tijd d^t Ajax XI zich hooger opwerkt. Gezien het doelgemiddelde moet dat gemakkelijk gaan. De nederlaag tegen Blauw-Wit XI is juist voldoende geweest voör de Stadion-menschen ons er onder te houden. Van de zes nog te spelen wedstrijden kunnen echter nog verschillende uit slagen in ons voordeel zijn. Het elftal kan best naar de bovenstehelft der ranglijst. Aanpakken lui! gesp. gew. gel. verl. Punt. Goals Gem. v. t V V.A. V 9 8 0 1 16 57- -12 1.77 Hortus IV 10 6 2 2 14 38- -28 1 40 O.D.E. IV 10 3 4 3 10 23- -20 1. Spartaan IV 1 r 5 1 5 11 25- -21 1.— Blauw-Wit XI 7 3 0 4 6 12- -32 0.86 10 4 0 6 8 33- -25 6.80 S.C.A. IV 7 2 0 5 4 10 - -350.57 Swift IV 8 1 r 6 3 13- -38037 Over ons twaafde valt bijzonder weinig te zeggen om de eenvoudige reden, dat dit elftal eerst voor eenige wéken officieel werd ingedeeld, nl. in de derde klasse A van den AW-B. De eerste wedstrijd tegen Av^nti III werd op het Kruislaan-terreift met 2 1 gewonnen- Alle begin is moeilijk, dus kunnen wij over deze overwinning verheugd zijn Het elftal is evenwel in een af- deeling ingedeeld met z g. zwaar-gewicht spelers, \Aardoor ons twaalfde behalve overwinningen wel eenige malen in de ware zin des woords in het zand zal moeten bijten. A.s. Zondag brengt een dergelijke big-match. Namelijk Aalsmeer te Aalsmeer. De elftal-commissie ontving van het elftal reeds het verzoek de opstelling ongewijzigd te laten aan die van de ontmoeting tegen Avantie III M.a.w. er zit geestdrift genoeg in de nieuw e ploeg! Met belangstelling zien wij -dan ook de resultaten van de komende wedstrijden van dit elftal tegemoet. (Wordt vervolgd) J.J.G. Zondag 19 Januari 1919. AJAX—D.F.C. 4-0 Veel fraais heeft deze wédstrijd niet opgeleverd, al klinkt het misschien ietwat ondankbaar tegen over Jan v. Dort, die in luttele minuten tijds "eventjes drie ballen langs den Dordtschen reus joeg! Dat was 'n inderdaad knappe prestatie-, waarmede onze topscorer zijn reputatie danig ver sterkte. Doch in het algemeen lag er iets mats over dezen strijd tegen de helden van den Marketten- weg. Onze mannen speelden op hun slofjes. Ze deden hun best niet. Daarentegen sloofden de Dordtenaren zich wel uit. doch ze hadden zoo goed als niets in te brengen. Vooral de zeer zwakke aanval van D.F.C. presteerde nihil en vermocht in den geheelen wedstrijd misschien 'n vijf of zesmaal tot Smit te haderen. Met 'fP uiterst handig goaltje van Gupffert 'n prachtig staaltje individueel spel werd de^ score geopend, doch de flegmatieke Barend v. Hemert wist (zij het niet altijd zonder geluk) tot de pauze zijn heiligdom voor verdere doorboring te behoeden. Het publiek, dat alle rangen weer „tot in de hoeken" vulde, vermocht daarna slechts in ver voering te komen voor de bovengenoemde „hat trick" van v. Dort en het overigens uitstekend verdedigen van v. Hemert. Intusschen is de competitie-score tot in de vijftig opgevoerd, terwijl de kampioenskansen heftig rijzende zijn. Indien Haarlem de volgende maand in de Meersche modder moet bijten, en ons lijkt dit Waarschijnlijk, dan zal, behoudens stagnatie in de competitie, vermoedelijk op 23 Februari a. s. (H.V.V. Ajax) de beslissing vallen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4