9 Februari 1919. 16 Februari 1919. 23 Februari 1919. Ledenlijst. Afgevoerd als werkend lid wegens vertrek naar elders: J. Deen. Geroyeerd, wegens wanbetaling: i Van onze Elftallen-Commissie. I Van onze Enquêtecommissie, j j Onze lagere elftallen. Ons Tiende. 3e klasse E van den N.V.B. Ajax X. 6 J\ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX adsp.S. C. A, adsp 12 uur derde terrein Mid denweg; Ajax d adsp.O. D. E. b adsp., 11 uur derde terrein Middenweg. V. O. C. I—^Ajax I te Rotterdam. U. V. V. II—Ajax II, Ajax IHaarlem I. H. V. V. I Ajax I te 's-Hage. Ajax IIBlauw-Wit II, 2 uur Kruislaan. A. Bouwman, adsp.lid, Nieuweweg 22, Water graafsmeer; J. Helt, werkend lid,, Dusartstraat 12, A'damP. Hulsélmans, werkend lid, 3e Ooster parkstraat 61, A'dam D. van Leeuwen Jr., werkend lid, Bilderdijkkade 17, A'dam; J. Lindenberg, werkend lid, Marine Kazerne, A'dam; J. Takes, werkend lid, adres onbekend. Reijnier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMETJER, Telefoon Z. 5°°5! w.n. Secretaris. Indien de wedstrijden van den A VB niet door gaan wordt dit in de ochtendbladen van Zaterdag bekend gemaakt De elftallen blijven voor de maand Februari a.s. ongewijzigd. Reijnier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEIJER, Telefoon 5°°5* w O. secr. Voorgesteld als werkend lid, de Heeren L. Diepgrond, van Ostadestraat 224, door G. de Jongh en W. Mast; R. Hagenaar Jr Beukenweg 7, gaf zich aan het Bestuur op; H. W. M. Janssen, Bankastraat 53, gaf zich aan het Bestuur op. Als adspirant lid, de jongeheeren W. C. Markus, Gov. Flinckstraat 206, gaf zich aan het Bestuur op; A. Bierman, Transvaalstraat 13, gaf zich aan het Bestuur op; J. F. Smit, welke nader adres gelieve op te geven, door M. Smit en H. D. Dade H.N.zn O. C. den Otter, Jacob Obrecht- straat 39, door J. H. den Otter en ondergeteekende Th. Klut, Laanweg 6, gaf zich aan het Bestuur op. Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005. wn, secr. (Vervolg). III. De standen in onderstaand overzicht zijn bijgewerkt tot en met Zondag 26 Januari j l. Ons tiende elftal gaat in deze afdeeling niet aan de spits maar het resultaat is uitstekend, daar onze mannen de derde plaats innemen. Opvallend is het keurige doelgemiddelde. Reeds werden 46 goals gescoord, waarvan een 20-tal tegen Sloter- dijk III. De eerste plaats woidt ingenomen door Rapiditas III. maar wij vermoeden, dat de kam pioensmedaille ten slotte bij T.O G. III terecht zal komen. Opmerkelijk is het verschil in het aantal gespeelde wedstrijden Terwijl Ajax X reeds elf maal in het veld geweest is heeft Rapiditas III slechts drie wedstrijden gespeeld. De spelkwaliteit in de afdeeling is niet onaardig. In de laatste ontmoeting van Ajax X tegen D.E.C. V, welke wij met 3-0 wonnen, werd zeer verdienstelijk gespeeld. Vooral de linksbinnen Swaan is een veelbelovende kracht, die ongetwijfeld spoedig in hoogere regionen zal terechtkomen. De derde plaats zal vermoedelijk vyel niet meer afgestaan worden, maar dat het elftal ten slotte op de eerste of tweede plaats zal eindigen valt te betwijfelen. Wij kunnen echter over het behaalde succes tevreden zijn. De stand is thans: gesp. gew. gel. verl. Punt. Goals Gem. v. t. Rapiditas III. 3 3 0 0 6 16- -2 2. T.O.G III. 6 6 0 0 12 33- -5 2. 11 0 5 12 46- -28 1.09 Neerlandia IV. 4 2 0 2 4 9- -11 i5L Sloterdijk III 4 1 1 2 3 10- -34 0.75 DEC. V. 8 2 1 5 5 14- -23 0 62 Blaauw-Wit X. 8 2 0 6 4 x3" -33 o-55 Amstel IV. 4 i 0 '3 2 4- -10 0 50

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3