^1 Bandjes 2e Jaargang. Nagekomen Berichten. Het verdere programma der West. Afdeeling A luidt: Ajax naar het Buitenland! Correspondentie. De Firma JESSE deelt ons mede, dat zij ook voor den thans geëindigden Jaargang bandjes zal doen aanmaken. Bestellingen spoedig in te zenden. De prijs kon ons nog niet worden medegedeeld. 168 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX daarom daarvan bij de slotregelen van ons opstel Voor de prettige manier van samenwerken met het Dag. Bestuur en met den Heer Koolhaas, - 2e secr. der vereeniging, zeggen wij eveneens dank. Dat Ajax groeie en bloeie tot in lengte van dagenI Amsterdam, i Juli '18. J. J. GROOTMEIJER, Secr. Al Wedstrijdprogramma van den N. V. B. voor Februari a. s. 2 Februari: Ajax I-H.V V I. 9 V O C. I - Ajax I. U.VV. II-Ajax II. Ajax I-Haarlem I. H V.V. I - Ajax I. Ajax II-Blauw Wit II. 16 23 2 Februari; Hercules - Quick. Sparta - Blauw Wit. H F.C. - Haarlem. H.B.S.-V.O.C. D.F C. - U.V.V. 9 H.V.V. -U.V.V. Haarlem - H.B S. Blauw Wit-H.F.C. Quick-Sparta. Hercules-D.F.C. 16 23 Sparta - Hercules H F.C.-Quick. HBS -Blauw Wit. U.V.V.-V.O.C. D F.C.-HV.V. Quick -1 lercules. Blauw Wit- Sparta. Haarlem -H F.C. V.O.C. -H B.S. U.V.V.-D.F.C. De tijd is niet ver meer, dat de Internationale voetbalwedstrijden weer op het programma kunnen worden geplaatst. Ons Bestuur houdt zich dan ook momenteel met de voorbereidende werkzaamheden voor de orga nisatie van een buitenlandsch uitstapje bezig. Hoewel nog geen overeenkomst in engeren zin werd gesloten kunnen wij toch wel mededeelen dat het plan van een toer naar Stockholm en Kopenhagen kans van slagen heeft. Officieus gewerd bovendien onze vereeniging van een hier vertoevend bestuurslid van de Beer schot F. C. Antwerpen, de uitnoodiging, metPaschen a s. in de Vlamenstad op bezoek te komen ter gelegenheid van de alsdan door genoemde ver eeniging te organiseeren seriewedstrijden. Vermoedelijk gaat Ajax dus eerst België in om in vreedzamen zin te kampen tegen onze Zuidelijke sportbroeders. Spoedig hopen wij over een en ander in ons orgaan nader te berichten. v»r V»/ A. K. te Adam. Het volgende gedeelte van ons artikel over de lagere elftallen komt waarschijnlijk in het eerst volgend nummer. Drukke werkzaamheden, waar aan de tijdelijke waarneming van het secretariaat der Elftal-commissie niet vreemd is, zijn oorzaak dat wij dit artikeltje even ter zijde moesten leggen. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 8