IV. Ons eerste elftal, het Kampioenselftal van Nederland heeft behaald. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 165 over. In de twee ronde, de eerste ronde was vrij, togen wij naar Helmond, de Zuid. iste KI (op 21 April 18) en wonnen wij met 2O De daarop volgende wedstrijd was tegen Middelburg, een week later, toen wij in verband met het ingehouden verlof der militairen een gebroken elftal in het veld brachten, dat met 3O werd gewipt. Nemen wij alle wedstrijden door Ajax 2 gespeeld bij elkander, dan is het resultaat: Gesp. 19 Gew. 16 Gel. 2 Verl, 1 Goals v. 53 t 12 Ten slotte willen wij trachten U een kleine schets te geven van het succes dat Wij meldden het reeds eerder in het opstel, het is een schitterende prestatie geweest om van tweede klasser in één seizoen het Kampioenschap van Nederland voor de vereeniging te behalen. Daarbij komt, dat onze spelers een zéér zwaar seizoen achter den rug hebben, waar zij niet minder dan 41 maal in het veld geweest zijn. Zeven maal werd verloren, zeven maal werd gelijk gespeeld doch ni it minder dan 27 wedstrijden brachten een Ajax-zege. Ook thans werd het aantal van 100 doelpunten overschreden In den wedstrijd tegen Tubantia op ons Kampioensfeest gelukte het Theo Brokmann met een welgericht schot de Ajax-century te behalen. Aan de overzijde, dus in Smit's heiligdom, vloog 36 maal de bal in de touwen. Wat ons de zegepalm deed veroveren was ongetwijfeld het constante spel van ons elftal, dat slechts in uit zonderingsgevallen even van den weg afdwaalde die leidde naar het Kamp schap van Nederland. Terwijl onze tegenstanders bevliegingen van goed spel hadden stevende Ajax, angstig regel matig voor de tegenpartijen, op de eerste plaats af. Een donkere wolk aan den competitiehemel pakte zich samen toen wij in Dordrecht met 3 o moesten bukken, doch als lichtpunten staan voor ons de kranige overwinningen op Sparta 4-1, toen de Natris geweldig uit z'n voetbalslof schoot, en de 6-0 op H.V.V. De leeuwen van Wassenaar hebben ons reeds zoo dikwijls met hunne klauwen den weg naar de overwinning versperd, dat het iederen Ajacied goed deed dat de leeuwen met staart en al door ons onvolledig team werden opgepeuzeld. Onze groote concurrent Haarlem verloor met 2-0, zoowel uit als thuis waardoor zij zich met de tweede plaats moest behelpen. Twee zeer belangrijke ontmoetingen waren die tusschen BI Wit en Ajax. Onze thuiswedstrijd tegen BI. Wit trok duizenden toeschouwers, die den reuzen wedstrijd voor geen geld wilden missen. Reeds binnen korten tijd hadden wij door Brok mann de leiding. Wel maakte BI. Wit door v. Diermeti gelijk maar na de pauze voltrok Gupffert het beulswerk door 2 fraaie doelpunten, waardoor wij voorloopig de suprematie van het hoofd stedelijk voetbal hadden. Prettig deed de aange name speelwijze van beide ploegen aan en zij, die zich op een partij rugby hadden gespitst, kwamen bedrogen uit. Een inmaakpartij had plaats tegen H.B S. thuis, waarbij wij de dubbele cijfers haalden. In de competitie wisten wij 5 punten meer dan Haarlem te behalen en stonden No. I met Gesp. 22 Gew. 14 Gel. 5 Verl. 3 Goals v. 58 t. 20 Met Go-ahead, Oostelijk Kampioen, Willem II, Zuidelijk Kampioen, A.F.C. West B Kampioen, Be Quick, Noordelijk Kampioeu werd nu de strijd aangebonden om het Kampioenschap van Neder land. Reeds voor eenige jaren was geen der West. Kamp. er in geslaagd het Kamp. van Nederland daar te brengen waar het naar de traditie hoorde, n.l. in het Westen en alle Voetballers uit ons centrum volgden dan ook met gespannen ver wachting het resultaat. De uitslagen liggen nau welijks achter ons. Alleen Go-ahead ontfutselde ons 3 punten* waardoor onze kansen aardig min derden, maar daar Willem II de Deventenaren beide malen versloeg en A F.C. op het Stadion Willem II den weg afsneed zou de beslissing in Tilburg vallen. Heel gerust waren wij nieti Jan de Natris te bed! Niet dat hij ziek was maar de arme had zich verslapen terwijl Gupffert in de lappenmand was, dus tezamen genomen een groote handicap. Maasen en Kooge vielen in en speelden voor wat zij waard waren. Onder de oogen van eenige duizenden sloeg Ajax Willem II eenigszins geflatteerd met 3-0 en toen na afloop alle spelers door de verheugde supporters bejubeld en uit het veld gedragen werden had menig ,,warm-voelend Ajax-mensch" een traan in de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 5