iv._ ==N) Ledenlijst. Geschorst. Elftalten-Commissie. Van onze Enquêtecommissie. Van onze Elftallencommissie. Ajax XL M. Ubben, H. J. Lodder, W. J Rijs terborgh, M de Kat, J. Buitenkant, A. A. Mecha nicus, A. H. Couton, H. de Vries, A. J. J. v. Gooi, M. v. Nassau, H. P. C. v. Beek. Ajax C. adsp. I. Zeehandelaar, J. H. v. Dalen, M. Roos, J. v. Hesteren, A. Smit. J. Schweppe, P. v. Veen Jr., C. v. Gelderen, H. D. Smit, E. H. Höhle, B Scheffer. i I Van Week tot Week. Nieuwe overwinningen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 163 Afgevoerd als ondersteunend lid, wegens on betaald terug doen gaan der diploma's: G. T. Toepoel, P. J. M. Smit, B Sarphatie, A. J. Fransella, C. blijs, A. Brons, H. Bakker, J. Alter. Afgevoerd als werkend lid wegens het spelen voor een andere vereeniging: K. Vermeer. Afgevoerd als werkend lid wegens vertrek naar Engeland; M. A. Reid. Afgevoerd als adsp. lid wegens niet spelen voor een der elftallen H. R. Hagelen en H. Cohen. Vanaf heden tot 30 Juni a.s G. B Hebbenaar Jr. Linaeusstraat 93, Amsterdam, wegens wangedrag. Het secretariaat van deze commissie blijft nog gedurende deze maand bij ondergeteekende ge vestigd. Afschrijvingen alleen aan ondergeteekende. In verband hiermede verwijzen wij naar de aan het hoofd van het blad geplaatste mededeeling. Reijnier Claezenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telef. Z 2005. Secretaris. Voorgesteld als werkend lid, de Heeren: N Jordan, Oosterburgerv.str 2 1, door het Bestuur. G. Jordan, 21, Chr. Dekker, 59, P. J. G. v. Eijsder Jr., Balth Florisstr. 61 E. Mussche, Jan Evertsenstr. 13, H, R. Oolgaard Snijder, Dorpstr. A 5, Amstelveen, door het Bestuur, W. L. Oolgaard Snijder, Dorpstr A 5, Amstelveen. J. D. Batteljee, Overtoom 303, door het Bestuur L. barsen en F. W. Aarsen. W. Verver, van Oldenbarneveldstraat 37, door W. de Graaff en W. J. Rijsterborgh. J. J. Griffioen, ie Jan Steenstr. 38, door F. en D. Levendig. F. A Slikker, Leliegracht 44, door C Kreuger en J Spook, als adspirant lid de jongeheeren J. A. Burk, Gravezandeplein 3, door het Bestnur, A. Visser, Krügerplein 23, Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005. wn. secr. tr.....T. De elftallencommissie stelde voor de maand Januari 1919 in verband met het inschrijven van Ajax 12 en adsp. D de volgende elftallen vast: Reijnier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEIJER, Telefoon 5005. w.n. secr. Zondag 5 Januari H.F.C.-Ajax 0-1. Zondag 12 Januari Ajax-H.B.S. 4-2. Met 'n tweetal fraaie overwinningen heeft ons eerste elftal zijn zegetocht vervolgd. In Haarlem waren wij getuigen van een spannenden strijd. Met Theo Brokmann weer in de gelederen bleek de aanval beduidend krachtiger en het pleit dan ook voor de hechtheid der blauwe achterhoede dat de score tot één doelpunt bleef beperkt. Het was een strijd vol spannende momenten, waarbij beide doelen onophoudelijk in gevaar verkeerden en soms op wonderlijke wijze aan doorboring ontsnapten. Theo wist met een hard schot de score te openen en te besluiten. Geen der partijen slaagde er n.l. in den bal andermaals tusschen de palen te werken De Kraaien hebben zich Zondag j.l, op onze Meer-hoeve duchtig geroerd en uitstekend partij gegeven. Vooral de eerste helft van den strijd bood fraaie momenten, terwijl in de tweede 45 minuten de spanning boven het spelpeil uit ging. In betrekkelijk korten tijd was de score 4-0, resp. door de Natris no. 1, v. Dort no. 2 en Delsen no. 3 en no. 4.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3