t Clubbericht. Zondag 5 Jannari 1919: H..F.C I-AjaxI: o 1 Haarlem II-Ajax II: 0-2; W.FC.-Ajax III: 0-2; Ajax IV Steeds Voorwaarts II: 2-2; Ajax V- V V A. III: 2-1; Ajax VIll-Blauw Wit VIII: 0-5; R.C.A. Ill-Ajax IX: 1-2; Hortus IV-AjaxXI60. Zondag 12 Januari 1919: Ajax veteranen - H.B.S. veteranen 2 - 1 Ajax I-HBS 14 - 2 V.S.V.-Ajax II: 1-:; Neerlandia II-Ajax IV, niet doorgegaan; D.E C III - Ajax V 2-5 Ajax VII- V.V.A IV: 0-2; S.C.A. Ill- Ajax VIII4-1 Ajax IX- Muiderpoort III: 23-o;TO.G. Ill-Ajax X: 8-1; Ajax XI-Spartaan IV: 41; Ajax A adsp.-Blauw Wit A adsp.3-2 Muiderpoort adsp. - Ajax B adsp., terrein afgekeurd. 19 Januari a.s. Ajax I D F.C. I, 2 uur, Ajax V Avanti I, 2 uur, Kruislaan. Blauw-Wit VI Ajax VI, 2 uur, Stadion. D. E. C. IV Ajax VII, 2 uur, Wilhelminalaan. A.F.C. VIAjax VIII 26 Januari a s. U. V. V. I Ajax I. Boete. Wij wijzen er op dat ook spelers, welke een aanschrijving ontvangen als reserve speler verplicht zijn op te komen. Blijkt bij de controle hierover dat men zonder afschrijving bij den aanvang van den wedstrijd afwezig is, dan zal boete toegepast worden Een en ander is in verband met het groot aantal wegblijvers-zonder- bericht dringend noodig. Ajax XII De Elftal-commissie deelt ons mede, dat men met de indeeling van spelers in Ajax XII rekening heeft moeten houden met de sterke afdeeling waarin dit elftal ter elfder ure werd geplaatst. Men denke dus niet dat zij, die in Ajax XII moeten speien in het zwakste elftal uitkomen. Dit is allerminst het geval, hetgeen na verloop van korten tijd zal blijken. Wedstrijduitslagen. Heer en aanvoerders wordt beleefd verzocht de uitslagen en samenstelling der elftallen reeds des Zondagsavonds te posten, tijdelijk nog aan het adres van ondergeteekende Verder woidt men er op attent gemaakt dat de juiste naam van den scheidsrechter dient opge geven te worden, benevens de naam van den Ajax-grensrechter. Ter voorkoming van boete is dit ten zeerste gewenscht. Adresverandering Nogmaals berichten wij dat het adres van den penningmeester, den heer Tj de Mm nik, thans is: Heerengracht No. 327, Telefoon Centrum 203. 162 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX tair Jan Schoevaart (die was als 'n nooit ophoudend onweerverschijnsel aan den H. B. S.-hemel) ging het diverse malen in stormtempo op Blöte af. Uit één zoo'n strompeling werd onze eersteling ge boren, Grootmeijer was de wettige vader ervan. In de tweede helft had Blöte 'n ongelukje, toen 'n kei van Ziegler hem de polsen schroeide, terwijl hij bofte toen Grootmeijer in plaats van den bal, 'n luchtledige blaas over de doellijn werkte Met 'n doffen pang gaf Jan 't bruine monster den genadetrap en het stoffelijk overschot vloog als 'n slappe vaatdoek langs Blöte, die 't van angst bijna bestierf 1 Dies wonne-we met 2-1! Het was 'n zware strijd, manne-broeders 1 Toen het eindsignaal klonk klom 'n collectieve zucht van blijdschap naar het mistgrijze uitspansel. En in de kleedbox, bij het op de plaats brengen van verschoven iibben en het uit-de-war-halen van verdwaalde kuitspiertjes zei Koolhaas met 'n staal gezicht, dat zijn moeheidsknobbel on gerept was 1 Arme spieren 1 vR 'O Mi. T* Uitslagen Wedstrijdprogramma 11 uur W'smeer. D. E. C. V Ajax X, 11 uur, Wilhelminalaan. S.C.A. IV Ajax XI, 11 uur, Middenweg 44. Ajax XII Avanti III, 11 uur, Kruis laan. Z. F. C. adsp. Ajax a adsp waarschijnlijk 101/2 uur Zaandam. Ajax b adspHortus b adsp. 12 uur Kruislaan. Ajax c adsp.R C. A. adsp. 12 uur Middenweg. Ajax d adsp —S.C.A. adsp. 11 uur Middenweg. Ajax IIH.F.C. II, 2 uur, Middenweg.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2