I<i it U I i»7i1 i EW141 i»J I IM M J i;i m ii: t«mT«pm<h »i*m i i i **j ?m »i li 2 i -ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 PERJAAC*rP4NCO PEC PO/T- WEQKENDE LEDEN QPATI/ NO. 24. WOENSDAG 15 JANUARI 1919. 20E JAARGANS. BERICHT AAN SPELERS. Het komt in den laatsten tijd te veelvuldig voor dat men op het laatste oogenblik den secretaris der Elftallen-Commissie bericht zendt niet voor een wed strijd te kunnen uitkomen. Vooral als AjaxI thuisspeelt zijn er spelersdie aan chronisch-af schrijven lijden. Behalve dat deze spelers de vereeniging dupeeren bederft men het genoegen der mede-spelerswelke hierdoor telkens met onvolledige ploegen een sterke tegenpartij moeten bekampenHet aantal klachten hierover neemt gaandeweg toe. Daarom zullen spelers, welke geregeld afschrijven door de Elftallen Commissie aan het Bestuur voor gedragen worden tot schorsingeen en ander volgens Huish Reglement Men is lid van een voetbalver- eeniging om te voetballen en wie alleen lid is om voor een koopje wedstrijden van Ajax I te zien zoeke zijn heil maar in een andere vereeniging. Bij ons is voor dergelijke leden geen plaats J G. i Mixeö Pickles. vt/ XVIII. Veterania. De H. B. S.-oudjes met 2—1 geklopt. Ia welke spitsvondige kronkelingen ik m'n corpus ook wring, hoe of ik me dubbel sla, opvouw of wat ook... overal de speldeprikjes 1 De venijnig- kwaardaardige speldeprikjes, die de kwelling zijn van den veteraan na den slagl Als ik op den tram stap prevel ik ,,au!", als ik trappen klim zucht ik ,,eil", als ik Genoeg! Ik voel de boosaardige na-kitteling van stramme, roestige botten, die zich niet onge straft laten misbruiken. Veteranenvoetbal is je reinste jovialiteit Men veegt elkaar de modder van het broekje, men zegt veel „pardon's 1', en beleefdheidjes, men gaat eerbiedig op zij als iemand wil passeeren, men raakt nooit een tegenstander en zelden den bal. Tenzij Tenzij de veteraan-schopper i oor doel komt. Is dat het geval, dan wordt de geest van Koning Voetbal vaardig over hem. Dan denkt ie aan de beloofde premie op 'n doelpunt, dan rijst het beeld eener trotsche moeder en trossen trotsche kin deren voor zijn vaderlijken geest riskeert ie graag blauwe plekken en builen raast en racet desnoods door 'n doelpaal of 'n fullback heen en is 'n furie. Voor doel is de gemoedelijkste en zelfs de getrouwde (getemde) veteraan verschrikkelijk! 'tWas tusschen een hert als Jan Grootmeijer en 'n hazewind als Piet van Os voor mij kwaad meehuppelenGesteund door den massalen v. Oudheusden en den pyramidalen voetbalantiqui-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1