\r Ajax 9 dat ingedeeld werd in de sterke afd. A der derde kl. A. V. B. En waar dit elftal grooten- deels heeft bestaan uit meer ongeoefenden is het resultaat nog medegevallen, waar oorspronkelijk de laatste plaats voor dit elftal was weggelegd. Hoe dit echter geschiedde is ons vrijwel een puzzle. Onze doelwachter moest n.l., even 61 maal visschen. Ajax 8 leverde beduidend beter werk. Voor de eerste maal in een competitie uitkomende, n.l. in de 3de kl. F v. d. A. V. B. en dan de tweede plaats in te nemen wijst op eenige kracht. Het tweede elftal van Ahrends bleek ons evenwel nog te sterk en klopte ons op eigen grond met 61. Ajax 6, het succesvolle team van het vorige jaar, dat naar de tweede kl. van den A. V. B. promoveerde en zich ingedeeld zag in Afd. D ging nu eens niet aan het hoofd. De gepromoveerden zijn evenwel voor een groot deel naar hoogere elftallen overgebracht dus kwam ons zesde met vele nieuwe gezichten in het veld. Bepaald ongun stig werden de resultaten niet. Ajax 5. De voorhoede van Ajax 5 schoot er in Afd C der 2de Kl. duchtig op los. Hortus 3 met 11 O Rue II 6O en 5o zijn overwinningen Ajax 4. Onze eerste 4 elftallen blijken steeds waardige tegenstanders en ook dit jaar deed Ajax 4 een gerichte gooi naar het Kamp. van de iste Kl. A.V.B., afd. A. Helaas het heeft niet mogen zijn. 20 wedstrijden waren noodig om het competitieprogram te beeindigen. Wij eindigen als No 4 onder S.D.S. 2, Bl-W. 4 en Neerl. 2. Wat tevens vermelding verdient is, dat dit elftal ons tweede elftal moest vervangen in de compe titie tegen Spartaan 2 waar Ajax 2 moest bekeren in plaats van Ajax I. Ons tweede had in den Polder slechts een gelijk spel kunnen spelen, dus leek het er niet naar, dat Ajax 4 het zou kunnen bolwerken. Men gaf zich evenwel geheel met het fraaie resultaat, dat wij een oO forceerden. De A.V.B gaf als eindstand aan Dankbetuiging. Nagekomen bericht. 152 CLUBNIEUWS I Wij geven dus eerst een overzicht van Wij eindigden op de zevende plaats met één elftal nog onder ons. Gesp. 12 Gcw. 3 Gel. O Verl. 9 Goals v. 14 t. 61 Het aardige succes wordt weergegeven met de cijfers Gesp. 12 Gcw. 7 Gel. 2 Verl. 3 Goals v. 24 t. 21 AjaX 7 boekte niet dat succes, dat wij ons hadden voorgesteld. De eerste wedstrijden werden opslag gewonnen, o.m. sloegen wij V. V. A. 5 met 14o. In den loop van het seizoen werd het succes matiger. Wij moesten ons dan ook met de vierde plaats tevreden stellen in onze afd. der 3de kl. A. V. B. met: Gesp. 10 Gew. 4 Gel. 1 Verl. 3 Goals v- 41 t. 33 Slechts de eerste twee ontmoetingen werden stevige nederlagen. Op de 4de plaats eindigende werd de volgende stand geboekt Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals v t 10 3 1 6 12 26 A. F. C. AJAX die genoemd mogen worden. Alleen onze con currenten Spartaan 3 en Amstel 3 veroverden een hoogere plaats waardoor wij op de derde plaats eindigden. Het doelgemiddelde ziet er echter zoo hoopvol uit, dat het ons voorkomt dat wij van deze juniores later nog plezier zullen beleven. Gesp. Gew. Gel Verl. Goals v t TO 4 3 4 36 17 Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals v t 20 12 5 3 42 25 Het onaangename feit doet zich dus voor dat de A. V. B. ons op de komende Jaarvergadering geen kampioensmedaille ter hand zal stellen. Gezien het groot aantal mededingende Ajax-elftallen een teleurstellend iets. Wordt vervolgd). De Heer en Mevrouw Koolhaas verzoeken ons door middel van het cluborgaan hunne erkente lijkheid te betuigen voor de groote belangstelling, die zij van Ajaxzijde bij de geboorte van hun zoon Marius Jan mochten ontvangen. Wij kunnen mededeelen dat op 25 Dec. a.s., eersten Kerstdag, te Enschede zal plaats vinden Twentsch elftal Ajax I. Deze wedstrijd zal worden gespeeld op het terrein van P. W.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 8