I Personalia. j j Jan v. Dort scoort zijn 16e doelpunt! Theo Brokman Jaarverslag van öe Amst. F. C. Ajax. Seizoen 1917/1918. IP CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX En Pa, aangegrepen door den koorts van het enthusiasme, vergeet zich Hij staat op, licht zeer onelegant het hoofd deksel van zijn eerbare, ofschoon krullooze schedel Bravo, prachtig, Blauw Wit, prachtig, bravo".1 en tot Dolletje Prachtig, magnifiek, he, Dolletje Dolletje is paf. Wij ook. In den wedstrijd van Zondag j.l. tegen Blauw- Wit zag Jan v. Dort kans zijn 16e doelpunt van dit seizoen te fabrieken! Dat wil zeggen, dat onze topscorer tot nu toe ongeveer de helft van het aantal goals voor zijne rekening nam! Met veel genoegen kunnen wij vermelden, dat Theo Brokman thans weder zoover hersteld is, dat hij zijne werkzaamheden heeft kunnen hervatten. Wij hopen, dat hij ook weder spoedig zijn plaats in het elftal zal kunnen innemen, hetgeen thans met het oog op zijn gezondheid helaas nog niet het geval is. V. Dat men niet meer in het veld kwam was voor een groot deel te wijten aan het feit, dat wij bijna iederen Zondag onze terreinen voor competitie wedstrijden noodig hadden. Twee zeer aardige wedstrijden zijn door onze oude heeren tegen H. B. S. veteranen gespeeld, een in den Haag en IV een te Amsterdam. Vooral de ontmoeting op het H. B. S. terrein was spannend en eindigde in oO. In veteranenkringen schijnt men niet algemeen gesticht over de wijze waarop het Bestuur het veteranenvoetbal leidt. Men verlieze echter niet uit het oog, dat hoe aardig deze wedstrijden ook zijn, de jeugd in ons vereenigingsleven moet voor gaan Die is onze toekomst. Misschien zou een aparte Commissie, bestaande uit 2 Veteranen en i Bestuurslid goed kunnen werken, waar deze dan geen andere zaken dan het Veteranenvoetbal be hoeft te behartigen, wellicht is het ook beter dat het geheele wedstrijdwezen blijft geressorteerd onder het Bestuur. Waarschijnlijk dat hierover hedenavond nog van gedachten kan worden gewisseld. De adspiranten moesten bij den aanvang van het seizoen in 2 elftallen worden ondergebracht. Het nadeelige gevolg daarvan was, dat de krachten wel eenigszins werden versnipperd en de jongelui niet op een dergelijk succesvol seizoen kunnen bogen als het vorig jaar. De B adspiranten ein digden nog op een goede plaats n.l., de 4de van Afd. B der Adsp. A. V. B. Het resultaat van dit eerste seizoen was dus bevredigend. Niet minder dan vier keer speelde het elftal oo, wat voor de achterhoede pleit maar tevens niet op veel kracht wijst van onze voorhoede. De eindstand was i Gesp. 14 Gew. 5 Gel. 4 Verl. 5 Goals v. 16 t. 10 De Ajax A adspiranten ingedeeld in afd. A van den A. V. B. deden minder goed werk. Niet alleen dat wij ons met de laatste plaats tevreden moesten stellen maar ook het feit dat deze adsp. zich niet sterker toonden dan de op papier min derwaardige B'ers veroorzaakte teleurstelling. In de competitie hebben wij slechts tweemaal het zoet der overwinning gesmaakt, n 1. tegen de adsp. van Wilh. Vooruit en tegen de adsp. van Amstel. Het lijstje dezer adsp. ziet er dan ook tamelijk droevig uit Gesp. 12 Gew. 2 Gel. 2 Verl 8 Goals V. 8 t. 20 Bij ons vorig jaarverslag konden wij met onze besprekingen van de adsp overgaan naar Ajax 6. Dit seizoen werd echter besloten een 7de, 8ste en 9de elftal te vormen, daar het aantal liefhebbers, om in een der elftallen geplaatst te worden, zich beduidend had uitgebreid.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7