r~ In de loge. 150 CLUBNIEUWS DER A F. C. AJAX heett en gaat er alles op zetten. Onverbiddelijk stranden echter alle aanvallen op Fons en Frans, die incluis Jan in het doel,voorloopig geen krimp geven. Weidra is Bl.W. geheel op haar helft teruggedrongen en lustig klinken de aanmoedigingen van Couton die schijnbaar geweldig in zijn knollentuin is en Wel lust gevoelt om mee naar voren te trekken. De achterhoede dringe echter niet te ver naar voren. Probeer zoo iets eens tegen H.V.V. b.v. Dan ben je nog niet gelukkig! Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het „tweede" puntje en dat kómt alweer door toedoen van Jan de Natris, die op 'n gegeven oogenblik 'n viertal Zebra's in de luren legt en het balletje daarna zoo netjes voor den doelmond dirigeert, dat Haarl voor de verleiding bezwijkt en met 'n eleganten beenzwaai alles wat blauwwit voelt tot wanhoop brengt Het is twee nul! We binne-binne,zegt'n Ajax-bestuurder tegen me! En hij heeft gelijk. Want als er nog serieuze kansen kwamen om te scoren (en er kwamen er verschillende) dan was het aan onze zijde. Dank zij het kordate werk van Schindeler eenerzijds en dank zij het minder-productieve van onzen aanval, die met den steun van 'n schitterend spelende middenlinie als de onze toch zeker meer succes had behooren te hebben, bleef het echter twee-nul. Waarmede wij overigens zeer tevreden zijn. Hoe zit 't, is dit het begin van 'n tweede reeks overwinningen? Was de 0-0 tegen Haarlem maar 'n vergissing? I J Mixed Pickles. j i XVII. In de Stadionloge links van ons zit de onbe rispelijk geslobkous-te en gepelsjas-te aristocratie. Zij kijkt schijnbaar onbewogen naar het zoo juist begonnen spel van Blauw Wit en Ajax. Mevrouw, met 'n hautain gebaar, dat 'n mélange bedoelt te zijn van verbazing en medelijden: »Pa hoort U dat gehuil der vox populi?" Pa, 'n klein tikje onder den indruk van de algemeene emotie: Hoe die menschen er in opgaan 1" En zijn toon is vol jaloezie. Volgt 'n lange pauzfe, gedurende welke mevrouw glimlacht en niets zegt, mijnheer vergenoegd aan zijn sigaar paft, Dolletje (dat is de dochter des huizes) gematigde kreetjes van »hé l" en o" uit- Stoot en Tom (dat is de zoon des huizes) onge ïnteresseerd voor zich uitstaarf en oók niets zegt... »Pa!" schrilt na eenigen tijd de stem van de dochter des huizes, die studie heeft gemaakt van de 22 foto's der spelers. »Pa, is u voor Blauw Wit?" Pa, die mogelijk heel veel verstand heeft van kapitaalbelegging en misschien 'n knappe jurist is, is sportief slecht »bij", althans het edele voet* balzaad heeft in zijn hart nimmer wortel gescho ten. Hij is dan ook zichtbaar in twijfel.... Blauw Wit? O.... je meent, Dolletje, die lui met de blauwe truien Hm! (met 'n blik Op zoonlief, die hem door strak voor zich uit te kijken echter niet uit den droom helpt).... hm, ja, ja, voor Blauw Wit, hoor DolletjeVoor Blauw Wit!" Dolletje zeer beslist: »Ik ook, pa, ik ook.. Pa heeft nu kleur bekend en wordt belang stellend. Hij volgt" het spel. Zijn sigaar gaat uit. De asch van zijn uitgegane sigaar bezoedelt het kleed van mevrouw.... Pa merkt er niets van. „Er komen geen doelpunten" merkt hoogst snugger zoonlief op. Het is het eenige geluid, dat over zijn lippen komt. Pa reageert er op. „Meen je! vraagt ie. ,,'n Doelpunt, dat is toch, wanneer dat balletje in een dier korven „Pa", interrumpeert vrij ongegeneerd Dolletje, „Pa, hoe lang moeten ze nog spelen?" Het gelaat van Pa is een vraagteeken gelijk... Hoelang nog spelen hm. dilemna „Die lui trappen toch tweemaal drieendertig minuten, nietwaar Tom?" oppert Pa. Tom zwijgt, staart als 'n mummie naar het spel Maar Dolly weet het beter: „Veertig, Pal" O, dan eh ja, maar drommels, hoe laat zijn die menschen dan begonnen, murmelt /Pa voor zich uit Hij wordt in zijn gedachtengang gestoord door 'n hyena-achtig gebrul, 'n gewirwar van schree- wende, dansende waggelende lichamen, 'n stapel gekke foule Ajax scoort

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 6