Tegen de Roodbroeken! De Ajax-verdediging in actie. 148 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX I I Van week tot week j iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinii giiaiNllaiaM44aav#1iftiaaiMBrt4ttw#M#VMt;MVrVMtvt(l7 Zondag 1 December 1918. Haarlem—Ajax 0—0 De overwinningenreeks gebroken l Het was de gebeurtenis van den dag, die de pers in de gelegenheid stelde de eentonige repor tage over de eeuwige Ajax-victories eindelijk eens te onderbreken merken, dat de middenlinie haar aanvallende taak zichtbaar verwaarloosde. Zoozeer nam de verdedi gingstaktiek de achter- en middenspelers van Haarlem in beslag, dat hun aanvalsquintet vrijwel aan zijn lot werd overgelaten en niet den minstensteun ontving. En ondanks alle onstuimigheid, waarmede M. Houtkoper meermalen den aanval leidde, ver mocht hij niet onze achterhoede te verschalken. Want deze deed .zeer zeker niet onder voor de Haarlemsche. We! verre van dat Zelden zagen wij onze mannen zoo verdedigen. Indien wij namen 'n Spelmoment uit den Wedstrijd Haarlem—Ajax. Het was 'n prachtige strijd daar aan den Schoter- weg. Van begin tot einde werd vlug en uitstekend spel ten beste gegeven, waarbij de Haarlemsche ploeg vooral haar heil zocht (en vond) in 'n vurig en pittig defensief, dat den weg tot Angenent volkomen afsloot. De bewaking van onze vleugel spelers was af en slechts bij uitzondering gelukte het onzen wingmen door te breken. Geen oogen- blik werd onzen spelers tijd gelaten 'n aanval behoorlijk af te werken; onverbiddelijk kwam steeds een roodgeb.roekt been tusschenbeide om het gevaar af te wenden Inderdaad verdient dè Haarlem-verdediging slechts lof voor haar keurig spel, waarop slechts dit eene zou zijn aan te moeten noemen, dan zouden we in de allereerste plaats het spel van Couton willen qualificeeren als het beste van het veld. Behoudens enkele onzuivere kicks stond Frans in grandioze stijl en voor de tegenpartij kansloos" te verdedigen. Ook Henk Hordijk gaf enkele bewonderens waardige staaltjes van verdedigingskunst, waar mede hij '11 dankbaar applaus oogstte In onzen aanval werd het 'gemis van Theo ook thans duchtig gevoeld, waarmede wij niet zeggen willen, dat Haan'n slechten wedstrijd»speelde, doch dat het geheel bij lange na niet van die kracht was, als in dezen uiterst zwaren strijd wel wenschelijk ware geweest. (Cliché Revue der Sporten).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 4