j I BERICHT VAN DEN PENNINGMEESTER, j j Kerstdagen. Wedstrijdprogramma voor de maand Januari 1919. 5 Jan.H. F. C. I Ajax I. 12 Jan.: Ajax IH. B. S. I. 19 Jan.: Ajax I—D. F. C. I. 26 Jan.: U. V. V. I—Ajax I. Boetestelsel. Geschorst. Bedankt. Kersttoeren. Gouden Meerbeker. Adreslijst. j Van onze Enquêtecommissie j j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Rapiditas II Ajax IV, te Weesp. Vertrek C.S. 12.57 uur- Bijeenkomst half eèn onder de klok. Ajax VIWilh. Vooruit II, 2 uur Kruislaan. D W.S. Ill Ajax VIII, 2 uur Y-polder. Ajax IXR.C.A. III, 11 uur Kruislaan. Ajax XBlauw Wit X, 11 uur Middenweg. Ajax A adsp—Steeds Voorwaarts adsp. 12 uur Kruislaan. Ajax B adsp.-^-O.D.E. adsp. A, 12 uur Mid denweg. R.C.A. adsp.:Ajax C adsp., 12 uur Y-polder. Bijeenkomst half twaalf eindpunt lijn 5, Spaarn- dammerstraat. Zondag 22 December 1918: Hercules I Ajax I. Vertrek W. P. 10.45. Bij eenkomst precies half elf. Ajax II—Blauw Wit II, 2 uur Kruislaan. Blauw Wit UI—Ajax III. Verschillende vriendschappelijke wedstrijden. Spelers ontvangen bericht. Zondag 29 December 1918: Ajax I Sparta Haarlem IIAjax II. W.F.C. II Ajax III. Ajax II—H F. C. II. Nogmaals maken wij onze spelers er op attent, dat het zonder bericht wegblijven bij wedstrijden en ongemotiveerd afschrijven onvoorwaardelijk zal worden bestraft. G. J. Masselman, Sophialaan 53 Amsterdam, voor den termijn van 4 L)ec. 1918 1 Juli 1919, wegens weigering om voor het elftal uit te komen, waarvoor hij staat opgegeven. Als w. 1. bedankt L. J. Glastra, wegens vertrek naar Buenos Aires. Onze beste wenschen verge zellen hem! V 147 Wij houden ons onledig met het organiseeren van eenige wedstrijden, gedurende de Kerstdagen. Ons eerste elftal zal in verband met het zware December-programma slechts één wedstrijd spelen, n.l. te Enschede den eersten Kerstdag (zie nage komen bericht, laatste pagina). Ajax III speelt den eersten Kerstdag te Laren tegen L F.C. Het Bestuur noodigde de volgende Heeren uit het Comité te vormen, belast met de regeling van déze wedstrijden, Burgemeester J. W. de Wit, Eere-voorzitter J. Stallmann, voorzitter; J. J. Grootmeijer, secr.; Tj. de Munnik, penningmeester; H. R. Reyenga en J. v. Oudheusden, leden. Adres gezocht van den Heer B. WÜRSTEN, van Oldenbarneveldtstraat 96 B. Inlichtingen s.v.p. aan het secretariaat. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. 7,i. Ondergeteekende deelt mede, dat hij aanvang Januari a.s. zal disponeeren over het tweede ge deelte der contributie 1918/19. Indien men vóór I Januari a.s. postwissel zendt on vangt men diploma per post. Men gelieve het bedrag bij afwezigheid uit te leggen. TJ. DE MUNNIK, Penn. Adm. de Ruyterweg 194. Sloten N.H. Voorgesteld als adspirant lid, de jongeheeren P. J. Adriaanse, Bloedstraat 24, gaf zich aan het Bestuur op, F. J. Drent, Bloedstraat 16, gaf zich aan het Bestuur op, C. Liedermooy, ie Ooster parkstraat 164, gaf zich aan het Bestuur op. Aangenomen als werkend lid: de HeerenA. F. Strikkers Jr. en P. Blokker. Als adspirant lid, de jongeheeren: P. Liepertz, H. J. Verlee, H. van Campen, A. Smit, J. van Hesteren. Oranje Nassaulaan 81 b. M. J. KOOLHAAS. Telefoon Z. 3333. Secr. Enq. Comm. I 1 f

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 3