2 Ons Negende. J. J. G. Clubbericht. Zondag 8 December 1918: Wedstrijdprogramina 146 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Commissie den uitwedstrijd tegen Blauw-Wit VIII bijgewoond. Dit elftal, dat nummer drie staat, werd door ons elftal met 21 geslagen. Zooals hierboven reeds gezegd hebben we van deze ontmoeting een uitstekenden indruk meege nomen. Van de backs heeft Heckmann zich krachtig geweerd, uitmuntend door zijn partner bijgestaan. Möhrs, de spil, heeft een bizonder goede partij gespeeld, somtijds zijn achterhoede te hulp komende en dikwerf kranig de voorhoede steunend. Van de voorhoede was de linkervleugel de beste. Pater maakte een juweel van een win nende goal en ook de kleinste Schuller heeft allerverdienstelijk gewerkt. Höhle, de rechtsbuiten, dient den bal na vlug opbrengen, wat hem in derdaad goed afgaat, direct voor het doel te plaatsen. Door herhaaldelijk vanaf de cornervlag met den bal terug te gaan plaatste hij onze voor hoede meermalen in offside-positie. Blauw-Wit's achtste heeft er alles op gezet om den wedstrijd te winnen en eerlijk gezegd hebben wij ons meer geamuseerd bij Ajax VIII dan de vorige week bij H. F. C. II- Ajax II te Haarlem. Wij hebben thans nog 8 wedstrijden te spelen en nog menig puntje kan binnengehaald worden. Zondag a.s. een zware ontmoeting in den IJpol- der, n.l. D. W. S. III. Alles er nogmaals opgezet jongelui. De overwinning niet cadeau gegeven 1 3e klasse C van den A. V. B. gesp. gew. jgel. verl. Punten Goals v. t. 30-4 Gem. A. F. C. VI 6 6 0 0 12 2.— D. W. S. III 7 4 2 I IO 25-2 i-43 BI.-Wit VIII 7 4 0 3 8 7 7 L14 S. C. A. III 8 4 1 3 i 9 18-15 1.12 N 0. S. III 5 2 1 5 13-9 1.—- Ajax VIII 6 2 1 3 5 7-19 083 Ahrends III 5 0 1 4 1 3-30 0.20 Germaan III 6 0 0 6 0 3-29 Heel gunstig zijn de resultaten van ons negende elftal. Wij hadden tot ons leedwezen nog niet het genoegen het negende elftal aan het werkte zien, doch waarschijnlijk doet zich a.s. Zondag bij den wedstrijd Ajax IX-R C.A. III de gelegen heid voor. Dit elftal is zesmaal in het veld ge weest en verloor slechts eenmaal en wel van de leiders in deze afdeeling met 42. Wij hebben eenige klinkende overwinningen geboekt nl. met IOO, 7O en 4O en staan dan ook onbe dreigd op de tweede plaats. Het zal echter een heele toer worden Swift III van de eerste plaats te werken, te meer waar dit team nog niet ge slagen is. S.D.O., de derde plaats bezettende, heeft nog te weinig gespeeld om te kunnen oordeelen over haar sterkte en waar Blauw-Wit IX reeds driemaal geklopt werd o.m. door ons negende met 4 —o, kunnen wij de tweede plaats blijven bezetten mits met dezelfde animo wordt doorge werkt. De stand luidt: 3e klasse D van den A. V. B. gesp. gew. gel. verl. Punten goals gem. v. t. Swift III 5 5 O O IO 317 2. Ajax IX 64119 30— 9 1.50 S.D.O. III 3 I I I 3 5— 7 1. Blauw Wit IX 7 3 o 4 6 1320 0.86 Muiderp. Ill 5 2 o 3 4 821 0.80 R.C.A. III 31022 86 0.67 W'graafsm. IV 6 2 O 4 4 12 28 0.66 St. Voorw. III 5 1042 12 23 °-2° (Wordt vervolgd). ■ik. '1- vp Uitslagen, Zondag 1 December 1918: Haarlem IAjax I: 0-0; H. F. C. IIAjax II: 2-3; Blauw Wit IVAjax IV: 3-0; Avanti I Ajax V: 0-0; Ajax VII Blauw Wit VII: 1-5; Amstel IVAjax X: 2-1; Swift IVAjax XI: 2-6; Ajax B adsp.Muiderpoort adsp.1-0. Blauw Wit I-Ajax I: 0-2; Ajax III—Z.V.V. III 13-1 (vriendschappelijkewedstrijd); Ajax VA.F.C. V: 7-0; Blauw-Wi.t VIIIAjax VIII: 1-2; Ajax IX— Swift III: 2—4; Ajax XI-V.V.A. V: 2-5. Zondag 15 December 1918: Ajax IQuick I. R.A.K.V.—Ajax III, 12 uur Middenweg 44.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 2