r In m'n roode in m'n witte In m'n oude Ajax shirt. Jaarverslag van öe Amst. F. C. Seizoen 1917/1918. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "Al 143 „Snoes?" poeslieft de heer des huizes terug. „Hou je van gehakt?" „Dol, snoes!" „Hou je van puree?" „Razend, snoes!" „Dan moeten we Zondag met de E. S. M. naar Haarlem-Ajax, ventje!" Veteranen-ballade). Opgedragen aan JAN SCHOEVAART bij zijn terugkomst in de Ajax-geleder en (Olympia-Ajax II j.l. Zondag). Tof, ik ga weer veteranen Sodaklap wat is dat fijn Met een vrouw die 't angstzweet uitbreekt. En een jongen langs de lijn Die z'11 lieve vader aanvuurt, Door te schreeuwen ,,'t lijkt wel snirt" In-m'n roode in m'n witte In m'n oude Ajax shirt. Sakkerju toen ik het hoorde I)at ik weer eens mee kon doen Kreeg de poes een „reuze" voorzet. En m'n vrouw een paardenzoen Als een doffer om z'n duifje Heb ik tegen haar gekirt In m'n roode in m'n witte In m'n oude Ajax shirt. M'n bakkies waren groen beschimmeld M'n kousen allebei kapot. En m'n zij-e voetbalbroekkie Opgevreten door de mot Maar het stond me om te stelen. M'n vrouwtje scholdt me uit voor flirt In m'n roode in m'n witte In m'n oude Ajax shirt. Hé, toen ik het veld opstapte Voelde ik me twintig jaar Ondanks rheumathiek en galsteen En m'n zout en peperhaar. Als een oud en dampig trampaard Zweefde ik „first like a bird" In m'11 roode in m'n witte In m'n oude Ajax shirt. Den volgenden dag. Al m'n ribben zijn verschoven Ieder peesje is verrekt. Als ik looper van m'n vak was Nou dan staakte ik direct Ik kan haast geen been verzetten In m'n rug heb ik het spit In m'n roode in m'n witte In m'n heerlijk Ajax shirt. TR1C-TRAC. IV. Van dit alles was op ons terrein geen spoor te ontdekken, uitgezonderd de jongensrang, welke zich een enkele keer te buiten ging, doch waarbij het Bestuur niet behoefde in te grijpen. Een hoogst enkele maal kwam het voor, dat het publiek een kleine fluitmanifestatie tegen den scheids rechter hield, maar de onafgebroken fluitsolo s, welke wij meer dan eens op het Stadionterrein hoorden, bleven gelukkig achterwege. Ook op onze uitwedstrijden werd het eerste elftal door honderden supporters aangemoedigd. Naar Tilburg trokken zelfs een duizend Ajax- enthusiasten mede, welke na afloop van den wedstrijd Ajax I een geweldige ovatie en huldiging hebben bereid. Te memoreeren vallen verder de Fiets tochten naar Utrecht, Deventer en Tilburg, ge organiseerd door ons ondersteunend lid, den Heer Visser. Uit deze Clubtochten kwam een Ajax-Fiets- club voort. Het Bestuur stelde bij de voornaamste wedstrijden een voorverkoop van plaatsen open, welke voorverkoop onder leiding stond van onzen 2den Penn., den Heer H Reyenga, die met zorg deze moeilijke taak op zich heeft genomen. Helaas moesten wij constateeren, dat de opkoopers zich dikwijls van een groot aantal plaatsen meester maakten en deze dan met O. W.-winst verkochten. Veel hebben wij gedaan, deze schandelijke practijk den kop in te drukken. Helaas niet altijd met succes, waardoor menigeen de dupe werd van deze opkoopers. Ons terrein bleek bij de voorname ontmoetingen te klein. Wij zullen U hedenavond

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7