IV. Ons Derde. Ons vierde. Ons Vijfde. I3& CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Reserve le Klasse B. gesp. gew. gel. verl. Punten Goals v. fe Gem. Ajax II 6 6 O O 12 22- 4 2. Haarlem II 6 5 O I IO 18-II r.67 Hercules 11 7 4 O 3 8 15-13 I 14 A F.C. II 6 2 I 3 5 10- 7 0 83 H.F.C. II 4 1 O 3 2 6-11 O.50 Blauw Wit II 5 1 O 4 2 9-12 O.40 U.V.V. II 5 0 I 4 1 1-21 O.20 Het derde elftal is evenals het vorige seizoen door den N.V.B. stiefmoederlijk bedeeld, waar het de indeeling geldt. Ook thans bestaat de geheele klasse (Res. 2e kl. E) uit 5 elftallen en met hoe veel klem het Ajax-Bestuur ook tegen deze indeeling heeft geageerd en geprotesteerd, het heeft niet gebaat. Het N. V. B-bestuur schijnt maar niet te willen inzien dat een afdeeling van 5 elftallen den spelers alle fut en animo ont neemt. We hebben de beschikking over minstens 24 Zondagen en 8 (zegge acht) daarvan zijn be stemd voor competitiewedstrijden 1 I De oveiige Zondagen kunnen de spelers op de tribune zitten 11 Een mooie regeling 1 Intusschen denken onze spelers blijkbaar dat de weinige wedstrijden een gunstig resultaat voor Ajax moeten afwerpen en daarvour onze hulde. Ook hier gaat het elftal aan den kop der afdeeling met 5 gewonnen wedstrijden. Met een beetje goede wil van Hylkema zijn wij nog vóór het nieuwe jaar kampioen 1 Tenminste, als Blauw-Wit's derde geen roet in het eten doet. Ook hier is deze tegenstander reeds door ons verslagen (thuis met 2 o) maar de returnwedstrijd op het stadion is nog lang niet gewonnen. Verder kan de wedstrijd tegen W7. F. C. II te Wormerveer nog een onaangename ver rassing opleveren en daarom is het dubbel jammer, dat wij in den eersten wedstrijd tegen Amstel II een veer hebben laten vallen (1 1). De revanche op ons terrein klonk als een klok (iO O), maar daarmede werd het verloren puntje niet terug gehaald. We zijn overtuigd dat Levendig en zijn mannen zullen „vasthouden". De stand is thans: Reserve 2e klasse E. gesp. gew, gel. verl. Punten Goals. Gem. v. t. Ajax III 6 5 I o 11 25-5 r.83 Blauw-Wit III 4 3 o 1 6 10-3 1.50 W. F. C. II 6 4 o 2 8 16-8 1.33' Amstel II 5 o 1 4 1 2-20 0.20 Hollandia II 5 o O 5 O 3-22 Eigenaardige lui, die vierde-elftallers 1 Men begon met een enorm élan. Vier overwinningen w.o. een met 6o. Dan een tegenvaller door van Water graafsmeer II met 21 te verliezen. Vervolgens een heel onvolledig elftal waardoor men zich met moeite (1 1) tegen A. F. C. IV wist staande te houden en bij den volgenden wedstrijd tegen Hortus II kwamen verschillende spelers, zonder bericht te zenden, niet op 1 Waakzaam Koolhaas, er uit die wegblijvers! Behalve dat men den naam van Ajax knauwt, bederft men het genoegen van de trouwe opkomers. Het boetestelsel handhaven en bij herhaling de overtreders op de bon slingeren, om een militaire uitdrukking te gebruiken. Dat zal het beste recept blijken Er zijn echter nog 9 wedstrijden te spelen zoodat veel goed gemaakt worden kan. Onmoge lijk is het zelfs niet om het kampioenschap te behalen, maar dan ook met man en macht aan gepakt jongens En de spelbedervers gesignaleerd voordat ze Ajax alle kansen hebben ontnomen 1 Een blik op de ranglijst doet zien, dat wij er, ondanks alles, nog niet zoo slecht voorstaan. Ie klasse B. van den A. V. B. gesp. gew. gel. verl. Punten Goals gem. v. t. Blauw Wit IV 4 3 1 O 7 II- 2 1.75 Neerlandia II 6 4 O 2 8 17-12 1.33 Ajax IV 7 4 1 2 9 19-11 1.28 Hortus II 4 2 1 1 5 15- 6 1.25 Rapiditas II 7 3 13 7 23-12 1. W.graafsmeer II 5 2125 5-13 1.- A F C. IV 5 1 1 3 3 2-13 .60 O.D.E. II 41032 5-13 —.50 Steeds Voorw. II 4 0040 0-15 In deze afdeeling, ie kl. C. v/d A.V.B., het rood wit eveneens wapp'rend bovenaan I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 2