NO. 21. Onze lagere elftallen. Ons Tweede. "un asiji.1 ira mt*» i M mj •ABONNEMENT/PRD,/ f 2.50 PERJAAG•FGANCO PEG PO/T- WEQKENDE LEDEN GRAT!/ ZONDAG 1 DECEMBER 1918. 2QE JAARGANG. (De standen in onderstaand overzicht zijn bijge werkt tot en met Zondag 24 November j.l Meer dan ooit heeft het lagere elftalwezen in dit seizoen de aandacht gevraagd van ons Bestuur. Het spelers-materiaal, waaruit de rood-witte garde bestaat, nam bij het begin van dit speelseizoen beduidend in omvang toe en plaatste de Elftallen- Commissie voor niet geringe moeilijkheden. Het bleek reeds spoedig eene onmogelijkheid alle werkende leden, die zich voor opneming in een elftal aanmeldden, in te deelen. Zelfs bij bezetting van 3 N.V.B -, 8 A.V.B.- en 3 A.V B.-adspiranten elftallen blijft nog een niet onaanzienlijk ledental over, dat eventueel voor de samenstelling van verdere elftallen ter beschikking is. Mochten wij in de eerste wedstrijden van het seizoen met vreugde constateeren, dat de E. C. in hare keuze steeds gelukkig was, getuige de prachtige resultaten door onze jongere spelers verkregen, in de laatste weken is de zegetocht van enkele der lagere ploegen gebroken, hetgeen voor een gedeelte een gevolg is geweest van onvolledigheid, waaraan de griepepidemie niet vreemd is. Bij diverse teams zit evenwel een ernstig willen voor, niet alleen het verloren terrein te herwinnen, doch om het kampioenschap hunner afdeeling te veroveren en wij gelooven ons niet schuldig te maken aan optimisme, wanneer wij voorspellen, dat de kampioensvlag het volgend jaar meermalen zal kunnen worden ontplooid Piet Dorrestijn heeft, tenminste wat dit elftal betreft, een goede kans zich verdienstelijk te kunnen maken met het hijschen van bedoelde vlag. Ons tweede heeft n.l. zes wedstrijden ge speeld, welke wedstrijden evenveel overwinningen opleverden. Wij staan hierdoor ongeslagen op de eerste plaats. Niet gaarne zouden we echter willen beweren, dat het elftal hier onbedreigd staat. Haarlem II is een geduchte concurrent. Op ons terrein heeft Haarlem weliswaar verloren en met een tamelijk verschil (6-2) maar één struikeling kan noodlottig zijn! Het schijnt hier inderdaad tusschen Haarlem II en Ajax II te gaan wie ten slotte het kampioenschap zal winnen. Hercules II, op de derde plaats staande, heeft reeds drie ver loren wedstrijden moeten boeken zoodat van dit elftal weinig gevaar te verwachten is. In deze afdeeling valt Blauw Wit II geducht tegen. Wij hadden verwacht dat onze Stadion-menschen een aardige duit in het zakje zouden doen. Een blik op het ranglijstje geeft te denkenDe laatste plaats schijnt voor de U.V.V.-reserves bestemd te zijn en als de zaken voor de Stichtenaren niet aanmerkelijk verbeteren, verdwijnen èn U.V.V. I èn U.V.V. II naar lagere regionen. Voor lezers, welke er belang in stellen, het ranglijstje:

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1