Mixeö Pickles. i "LJ/ 'tMmm »7ii im ii mi Hii i MJ b.J in M ii: [«IM*PM«i !i*M ii »m »u n s i m -ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 DEC JAAG-EDANCO PEG PQ/T- WEQKENDE LEDEN GGATI/- N°. 20. VRIJDAG 15 NOVEMBER 1918. 2QE JAARGANG. v»/ v'/ itfmttmMiMiMiiM XV. De Amsterdamsche geest. Arm, arm Mokuml Kortzichtig, verdorven, luguber Mokum, wat ben-je toch 'n stuk rampzaligheid, 'n brok mis lukking. Wat sla-je met je Ajax, je koude, ge- voellooze, stramme, automatische Ajax toch 'n poover figuurtje in voetbal-Holland l Wat is die z.g. klasse-op zich-zelf", waar ze jelui in den laatsten tijd zoo mee bewierooketi, toch iets on zegbaar jammerlijks, iets onnoembaar ellendigs. Welke verdoemlijke geest waart er bij jelui rond, die alle heidensche goden behoeden me I de competitie tot iets heel belangrijks opblazen en onze groote wedstrijden, b.v. om het zilveren balletje, vol onbeschaamdheid durven negeeren, en zelfs getracht hebben afbreuk te doen aan den wedstrijd om den Onafhankelijksbeker, waar immers Sparta, Sparta, Sparta!! vertegen woordigd is Gij onsportief gebroed l Totaal impopulaire, be zoedelde, vertroebelde club, die wel kampioen is, maar toch eigenlijk geen kampioen is die thans wel weer No. J staatmaar toch eigenlijk geen No. I is, omdat No. 2 (Sparta, SPARTA, S P A R T A I I I) zoo graag door mij op die hoogste plaats zou worden gezien en daar hoort Gehate Amsterdamsche club, die sedert lang ons de boel bederft, ons den room afsnoept Jelui geest is ziek. De heele Amsterdamsche geest is ziek dopdziek, wanhopig aangetast. Groothoff, Hirschman, Nevoh en alle, die het opnemen voor het Amsterdamsche voetbal ze zijn geestelijk verloren. Dat zeg ik, ik Interviewer, de mij-voelende- Interviewer, de held van het journalistieke penne- zwaard Arme, arme Interviewer! Legt U het journalistieke masker eens even af en blijf dan n momentje staan in Uw roodwitte hompje En laten we dan eens hartelijk lachen. Lachen om Uw stumperigheid. De misselijke stumperig heid van dezen jammerlijken vloed van insinuaties in de Bescheiden Opmerkingen van 12 November j 1. (De Sport No. 685), geslingerd naar het adres van onze hoofdstad en onze vereeniging, wier supprematie U een heele doornhaag in het oog schijnt te zijn! Nurksche Interviewer, meent gij waarlijk op déze wijze Uw Sparta te dienen? Knorrepottige-ieze- grimmige Interviewer, meent gij door te trachten op deze manier het wapenschild der Amsterdamsche voetballers met den modder van Uw venijn te bevuilen, een goed en Rotterdam-welvallig werk te doen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1