I I Nieuws van ons derde. Met ons 3e elftal naar de stad van Jan Pieterszoon Coen. j Varia. j i Spel-wedstrijden. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 125 had met de intrekking der militaire verloven, doch uitsluitend een voorzorgsmaatregel was van ons Bestuur om de spelers, waarvan verschillende niet geheel vrij bleken van ziekteverschijnselen, aan geen gevaar bloot te stellen. Onzerzijds is het betreurd dat de plaatselijke bond wat betreft vrijstellingen van wedstrijden niet hetzelfde standpunt heeft ingenomen als de N. V. B fiatfiiiiiiMviviMiiMiiMfiiiMmiiaiMiiaiiiBitiMmiaiitiaaMiiiiiiMiiaiMBiaiiiiiHiMaiaiiiiiiMiii Zondag 13 October 1918. Hollandia 11—Ajax 111 1-4 Het jaarlijksch bezoek aan Hoorn stond weder op het programma en daar het terrein nu eens niet afgekeurd was, (het afkeuren bezorgde ons vorige jaren altijd een paar vergeefsche gangen naar het station), maakten wij ons klokke elf ge reed perronwaarts te gaan. Het weder was nu niet bepaald ,,what you call", er stond een stevige bries, terwijl de regen dreigde, doch wij hoopten op het zonnetje en vertrouwden op ons goed gesternte. Te bestemder plaatse aangekomen werd in De witte Engel" de inwendige mensch een weinig versterkt en nadat vriend Ziegler op de piano zijn muzikale talenten had getoond, terwijl onze Dekker en mevrouw ten Herckel een two-step hadden ten beste gegeven, werd de wandeling naar het terrein aanvaard. Het zonnetje was intusschen doorgebroken, doch de wind blies vanuit zee met volle kracht, zoodat toen wij om half twee klaar stonden en wij den toss verloren hadden, ons „tegen wind in" een zware taak wachtte. Dra ontwikkelde zich een pittig en vlug spel en alras bleek dat onze ploeg in puike conditie was Dank zij het tactisch voeden door de halfs, was onze voorhoede in staat diverse aanvallen op het Hollandia doel te ondernemen Met een hard schot had Winterhoven geen geluk, de bal ketste van de bovenlat terug. Onze vlugge Lus en handige Lucas legden meermalen hunne tegen standers in de luren, terwijl ons backstel Levendig en Wesselink en in laatste instantie keeper Ziegler de stormloopen op onze veste met succes braken en alles onverbiddelijk retourneerden. Met dubbel blank werd gedraaid en met den wind in den rug was onze aanval direct in volle actie. Keer op keer werd de Hollandiakeeper aan het werk gezet, zoodat doelpunten elk oogenblik verwacht konden worden. Na 5 minuten spelen werd dan ook een goede voorzet van Lus door Wintershoven in een doelpunt omgezet. Nu was het ijs gebroken en het duurde dan ook niet lang of de stand was tot 3-0 opgevoerd, respec tievelijk door Lucas uit een scrimmage voor doel en door Lus die handig eenige tegenstanders ontloopende met een zuiver schot in den linker bovenhoek een ren besloot. Dit staaltje van tac tisch voetbal werd door vriend en vijand naar waarde beoordeeld. In deze periode viel het enorme zwoegen van ten Herckel en het vlugge berekende spel van Mastens en Dekker ten zeerste op. Het geheele elftal speelde met prijzenswaardig feu sacré en vormde een goed geheel, hoewel de linkerwing uit invallers (Tabeling en Zwerver) bestaande, de zwakste plek was. Toch hebben deze heeren gedaan waf ze konden en na wat meerdere oefening en training is ook van hen nog veel goeds te verwachten. Toen er nog een kwartier te spelen was werd een slordig teruggespeelde bal ons noodlottig. De Hollandianen maakten van de gelegenheid gebruik en het was 3-1. Lang mochten zij zich echter in dit fortuintje niet verheugen, want spoedig namen wij wraak door no. 4 langs den Hoornschen keeper te jagen. Spoedig hierna kwam het einde met ongewijzigden stand, zoodat wij wel verdiend onzen tweeden competitiewedstrijd met 4-1 hadden gewonnen Gaat zoo door Ajax III en het kampioenschap zal jelui niet ontgaan. PIET. Als ik het niet mis heb, peinst onze vriend Reijenga weder over het organiseeren van wed strijden op onzen clubavond 1 Hij zou dan weer dankbaar werk kunnen doen. Hoe goed heeft hij den biljart-wedstrijd in de IJsbreker niet in elkaar gezet

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 5