UIT DE OUDE DOOS! De zang van één die het goede meende met Ajax in tijden van tegenspoed... 1913 Twee jaar in de eerste klasse, Twee jaar bijna onderaan. Ajax kan de eerste worden. Ajax moet Excelsior. Ga dus trainen, Ajaxiden, Beoefen toch de athletiek, Dan is voetbal nooit vermoeiend, Dan is voetbal Ideaal. Hop AJAX, hop EXCELSIOR. 118 CLUBNIEUWS DER A, F, C. AJAX Brokskens verleden uit de Ajax-historie, kleine stukskens proza en poëzie, die veroorloven even een blik te slaan op het clubleven van vroeger, die momentjes in herinnering brengen uit vervlogen tijd, die gewagen van lief en leed uit jeugddagen. Die willen wij brengen in deze nieuwe rubriek van ons cluborgaan. Wij hebben ons daartoe met enkele seniores in verbinding gesteld en meenen te kunnen vaststellendat de verschijning van een serie dezer stukjes historie verzekerd is Als je in je hart en nieren Volbloed Amsterdammer bent, Moet je van de hoofdstad prijzen, Alles wat je er van kent. Je wijst den vreemdling op de sluiting, Die om negen uur begint, Op de Bioscoop theaters, Waar gezoend wordt en gemind. Op de Musea's en dienders, Op 't geregeld verkeer Maar ga vooral niet met een vreemdling Op lijn 9 naar de Meer Want, als je toch zoo'n snoeshaan meetroont, Naar dat mooie voetbaloord, Waar geleld en waar getrapt wordt, Waar gemist wordt en gescoord. Vraagt hij je, of er ook een eerste, Een werkelijk eerste klasser is, En dan moet je zuchten slaken, Tot je nijd en ergernis Want je durft het niet te zeggen, Dat een club met zoo'n publiek, Bijna onder staat aan 't lijstje, En je zegt diplomatiek... Ja, er is een eerste klasser, Ze speelt op een mooi terrein, Met tribunes, douches, trainer, Alles is er even fijn. Ja, ze staan nu nummer twee, En de Brit zegt Oh, I wonder. En dan zucht je en roept uit, Ja maar nummer twee van onder. In je oogen wellen tranen, Je lip hangt op de laatste knoop, In de verte grijnst het zwarte, Grimmig degradatie spook. Julie voelt het, Ajaxiden, Dat mag zoo niet langer gaan, Maar dat mag niet weer, dat kan niet, Zoo te spelen geeft geen lor, Loopen, springen, knieën buigen, Dat alleen maakt sterk en kwiek. Staakt het sigaretten rooken, Drink eens kwast inplaats van bier. Ausdauer en goede longen, Zijn een eerste factor hier. Iedre Ajaxied moet meedoen, Anders loopt het zeker mis, Laat ze praten zij die zeggen, Dat training overbodig is. Kom, wat liefde voor de club, En dat heb je allemaal, Je verheugt je op den Zondag, Met z'n elven ben je een, Iedere wedstrijd brengt je dichter Naar het eerste plaatsje heen. Dan zul je eens .Three cheers" hooren, M'n ooren toeten er al van, Toe jongens, handen in elkander, Laat eens zien wat of je kan, We blèren onze keelen schor, J. s.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 6