N. A. U. - Competitie. Programma der a.s. wedstrijden. 4 AugustusWedstrijden te Edam N. H. A. B. 11 Augustus: Wedstrijden voor voetballers van den Nederlandschen Voetbalbond op ons veld, aanvang 11 uur. 18 Augustus: Competitie-wedstrijden Noord-Holl. Athletiek Bond in het Stadion. N. V. B. wedstrijden. Athletiek. a.I18MIKUWS!lD.Ip.;iAclF2^.u®]IAX' 8fi8 Wij zullen ons Vóór het oogenblik onthouden van commentaar, doch willen nogmaals belanghebbenden opwekken in den nog resteerenden tijd blijken te geven van groote activiteit. Gelukkig zijn er ook nog „lichtpunten", als bv. het uitstekende figuur, dat Knol, 'n nieuweling, sloeg in de A A.B-wedstrijden. Goed voorbeeld doet goed volgen Moge dit dra bewaarheid worden. V i- Zondag 14 Juli 1918. Volge thans enkele indrukken van den N.A.U.-dag op ons terrein, puik en volgens alle regelen der kunst door Koolhaas in orde gemaakt. Het lijvige programma, dat feitelijk geen chrono logisch programma, doch slechts 'n opsomming was van alle loop-, polstokspring-, verspring-, hoogspring discus-, speerwerp- en kogelstootnummers, bood enkele zeer fraaie kampen. Ons bepalende tot de persoonlijke wedstrijden, kunnen we voor de Ajacieden maar van matige successen gewagen. Het Estafette-nummer (4 X 100 Mwas voor U.V.V. terwijl de Roodwitten met 478/io sec. (achter Blauw-Wit met 47V10 sec) tevreden moesten stellen met den derden prijs. Knol deed met het overgeven 'n kostbare „tijd ruimte" verloren gaan, waardoor Couton, die de eindspurt nam, niet meer kon óphalen. In het 100 M.-Nieuwelingen-nummer plaatste A. v. Klaveren van ons, zich vierde (i23/10 sec.) Couton, die geheel ongetraind meedeed, zag zich in het 200 M.-nummer in de finale geplaatst, doch kon het met 25710 sec. niet verder brengen dan 3e na van Rapperd (eerste met 25 sec.) en v Balen Blanken (tweede met 25 sec) Verdere successen vermochten de Ajacieden niet te boeken, daar ook de vereenigingnummers niet het gewenschte resultaat voor onze kleuren hadden. Bij deze wedstrijden welke, 11 Augustus op ons veld gehouden worden, hebben de Ajacieden op ver toon van hun diploma vrijen toegang. Deelnemende vereettigingcn zijnAjax, Blauw-Wit; Sparta, U. V. V., Vitèssè; IL B. S< enz. Ik hoop chtt Ajax dien dag eens flink voor den dag komt en Couton, Natris, van Dort, Smit niet op het appèl zullen ontbreken. Den leden en donateurs wordt beleefd verzocht niet plaats te nemen op de banken voor de over dekte tribune, daar dien dag niemand binnen de hekken om het speelveld kan worden toegelaten. Oranje Nassaulaan 81b. M. J. KOOLHAAS Telef. Z. 3333. iiiiiiKiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiHiiiiiMuiiHiitHnuHinMiiiiniiiinniiiiiniiiiiiuitiniinni I I Indrukken. I j -? Voetballers zijn rare wezens! Als de lucht van de hitte trilt, de musschen gapen in de gotende paarden met stroohoeden op loopen een iegelijk bang is voor zonnesteek en neiging gevoelt den geheelen dag in 't water te kruipen schoolkinderen vrijaf krijgen omdat de temperatuur boven de 8o° is de dikken en be- vetten helaas in dezen hongertijd een ras dat uitsterft puffend en blazend met schillerkragen, witte „pantalons" en stroohoeden rondtuinen dan dan ja! dan gaat de voetballer hardloopen kogelstooten ver- en hoogspringen. Dat is zomersport! Maar en dit zeg ik nu niet alleen omdat ik anders bang ben door den heer Koolhaas met een paar spikes te worden afgerost het gaathet gaat best l Niet-voctballers hangen lui en vadzig, sloom en suf in 't een of ander café „Op het terras zitten" noeme ze dat. Zij, de wèl-voetballers worden getraind in uithoudingsvermogen, durf en lenig heid. Ziet ze geknield bij de beginstreep Klaar!! PangI Als een pijl uit den boog snellen ze voorbij vlug als de hinde! Ga eens kijken naar het vèrspringen Hoe plon zen ze neêr in de zandbak hoe krachtig die af stoot maak een studie van de gezichten, als ze aankomen hollen vastberaden, om een sprong te ver beteren. Een heilige wil om méér, steeds méér te kunnen l Of 't speerwerpen 1 Een elegante, gracieuze aan loop de speer snort de lucht in 1 Zie ze kogelstooten krachtig en forsch l hoogspringen excelsior! Ziet hoe.... maar neen komt u zélf eens kijken. Komt, ziet en oordeelt! W. Zomer 1918. VLINDER.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 3