fS) Om het Kampioenschap van Nederland. DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 9. ZATERDAG 1 JUNI 1918. 2de JAARGANG. )6gj Go-Ahead neemt revanche! CLUBNIEUWS AX Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs f 2.50 p. jaar franco p. post. ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. I i j 6gJ Zondag 19 Mei 1918: Go-Ahead—Ajax 0—0. Maandag 20 Mei 1918: Ajax—Go-Ahead 0—1. Zondag 26 Mei 1918: Ajax-A. F. C. 4-3. Onze kampioensillusies hebben gedurende de beide Pinksterdagen 'n gevoeligen klap gekregen en de barometer der verwachting is dan ook plots van het genoeglijke „bestendig" teruggeloopen naar den vagen en onzekeren stand „veranderlijk" 1 De Koekenieren hebben ons kort en bondig met één goaltje drie kostbare punten ontfutseld, maakten een eind aan de traditie van Ajax-onoverwinbaarheid op eigen terrein, lieten Rood-Wit dus vrij ontnuch terd en perplex in Mokum achter en bezorgden voetballend Tilburg 't geweldigste buitenkansje, dat ze kon verlangen. Op gelijken voet met de Westelijke kampioenen Is het wonder, dat de roodwitblauw-gekleurden na dit resultaat vol verwachting uitzien naar den grooten wedstrijd Willem IIAjax, den laatste, dien wij te spelen hebben en die tenslotte ook de beslissing zal moeten brengen van den kamp om het nationale kampioenschap? Door de Pinsteruitslagen heeft de a s. finale tussschen Amsterdam en Tilburg buitengewoon aan beteekenis gewonnen. Het zal ongetwijfeld een bizonder spannende strijd worden en men kan er zeker van zijn, dat de spelers zich aan beide zijden tot het uiterste zullen geven. Willem II verheugt zich in het voordeel van eigen terrein, 'n factor die wel niet bepaald den doorslag geeft, doch in ieder geval van veel beteekenis is. De ploeg wint er door aan zelfvertrouwen, 'n eigen schap die juist in zulke belangrijke wedstrijden 'n grooten rol speelt. Ajax staat dan ook voor 'n zeer zware taak en wij verhelen niet dat wij eenigszins bezorgd uitzien naar het evenement, waarvan thans geheel voetballievend Nederland is vervuld. Ons volgend clubblad zal öf de groote vreugde- mare brengen, öf de tolk zijn van een in assche ge dompelde Ajax-schare; tenzij natuurlijk door'n bizonder verloop der laatste wedstrijden A. F. C. krijgt nog 'n duchtig woordje mede te spreken alsnog 'n beslissingsronde zou moeten worden gespeeld, en waardoor de einduitslag weder verschoven zou worden. Hoe dit zijAan ons eerste elftal de wensch, dat het de verwachtingen hunner duizende aanhapgers niet zal beschamen, doch straks in den beslissenden strijd het „Rood-Wit" op ondubbelzinnige wijze zal doen zegevieren. Dat het, in het besef van wat er op het spel staat, tot het uiterste zal pogen de eer van het Amsterdamsche, van het Ajax-voetbal hoog te houden door een enthusiast en vurig spel, bekroond met de overwinning, die het brengen zal op de plaats, die het krachtens het werk der laatste jaren verdient, n.l. aan de spits van het Nederlandsche voetbal. Komt aan mannen, op volle kracht gespeeld

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1