DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Om het Kampioenschap van Nederland. N°. 8, WOENSDAG 15 MEI 1918. 2de JAARGANG. CLUBNIEUWS A J AX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Zondag 12 Mei 1918 Ajax-Be Quick 5-0 'n Gevoelige nederlaag voor de Noordelijke Kampioenen, Rood-Wit ongeslagen aan de spits. De vierde wedstrijd om het Nederlandsch Kampi oenschap heeft Ajax weder iets dichter bij haar einddoel gebracht. Het tempo is bovendien eenigs- zins versneld en de score overtrof zelfs die van de drie voorafgaande wedstrijden te samen. Niet minder dan vijfmaal wisten onze mannen het vijandelijke net te doorboren, terwijl onze verdediging er ook thans in slaagde het nulletje te handhaven. Bravo, dat is goed werk. Negen goals voor, nul tegen 1 En dat in vier kampioenswedstrijden! Het is meer dan voldoende. Met deze 5-0 op Be Quick is de „schade" dan ook ruimschoots ingehaald en de mopperaars kunnen voorloopig tevreden zijn! Over het algemeen is het spel der Groningers in dezen strijd niet erg meegevallen. In de eerste plaats had Birch, de doelverdediger, 'n fatalen dag. Deze eminente goalkeeper, die speciaal in den wed strijd Be Quick-Ajax zulk een schitterenden vorm vertoonde, miste dezen dag ook maar de minste bescherming van vrouwe Fortuna, iets wat voor 'n doelman nu eenmaal noodlottig is. Aan het eerste doelpunt had de slanke Engelschman in het ge heel geen schuld, het tweede was onhoudbaar, ter wijl het vierde goaltje noodlottigerwijze door hem zelf in den bovenhoek werd getikt. Het ergste van alles was de blessure die hij bij een krachtig ingrijpen opliep. De Natris met een vrij veld voor zich stormde op het doel af, Birch's eenige redmiddel was uitloopen. Juist één seconde vóór Jan den bal in het net wilde schieten, bemach tigde Birch het leder. Maar tegelijkertijd tuimelde de Natris over den Engelschman heen, waarbij deze laatste een verwonding boven het linkeroog opliep. Gelukkig niet van ernstigen aard, zoodat ons Engel- sche Jantje wel spoedig over 't incidentje heen zal zijn. Inmiddels maakte dit voorval een eind aanzijn optreden en van Linge moest de doelbewaking over nemen. Be Quick's backstel heeft zich dapper geweerd; het gevaar werd tal van malen door stevig ingrijpen bezworen. Ook de Groningsche middenlinie speelde niet onverdienstelijk, hoewel het sluitende spel der Ajax-voorhoede over het algemeen te soliede bleek voor de capaciteiten der withemden. De aanval der gasten was absoluut zwak. Met name in de eerste helft was de actie van het Noor delijk quintet minimaal. Slechts sporadisch kwamen de heeren eens 'n kijkje nemen bij Smit en behalve een paar goed gerichte schoten van Versteeg en Bulder, dreigde er geen direct onheil voor de Am- sterdamsche goal. Na rust ging het vlotter. Vooral toen de stand tot 4-0 in hun nadeel was opgevoerd, droeg het Groningsche offensief een scherper karakter en ons trio Smit-Pelser-Couton werd na rust dan ook verschillende malen tot de orde geroepen. Wat onze Roodwitte Kampioenen betreft, als van ouds domineerde het middentrio door een hecht en berekend spel, zoowel aanvallend als verdedigend. Het „nulletje" bewijst verder, dat de achterhoede haar taak naar behooren heeft vervuld, terwijl de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1