55 Causerietjes. „De invloed van den rollenden bal!" CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Aardige lui anders, die Groningers. En stevige voetballers! Be-Quick is enorm meegevallen en Birch was 'n openbaring! De Göbel van het Noorden! Wat die knaap eruit hield, was verbazend en wanneer hij dien speelvorm mee naar Amsterdam brengt, dan kunnen de Mokum- sche sportliefhebbers genieten 'n Naar schatting 3000-koppig publiek heeft ge noten van dezen aardigen wedstrijd. Ajax vond haar goeden vorm pas in de tweede speelhelft, toen Hordijk die nooit weer vóór moet spelen! op zijn oude plaats stond. De laatste minuten waren vol spanning. De Bulder-tjes op de linkervleugel bulderden er knap door heen en op zoo'n klein veldje! You never can tell! Maar 't liep goed af. Twee punten rijker spoedden we ons naar den sneltrein. Wat 'n terugreis! Fameus! Met 'n paar gezellige causeurs als Groothoff en Rauch was 't 'n wipje. En naast die geestelijke voeding zorgde Tjerk, Henk en Jan voor de lichamelijke! Prachtmenschen zijn dat! In Mokum stohd 't zwart van belangstellenden en juichend werden de spelers binnengehaald. In Schiller vond de finale van dit genoeglijke reisje plaats Het zal ons lang heugen. Sterrebosch-Frigge 1O 'n Vroolijke bladzijde in de Ajax-geschiedenis. VLOKKIE. Voordat de trein vertrok, wilde ik me 's morgens nog even laten scheren, soms kunnen kappers je zoo bliksemsgauw helpen. De salon werd door het vroege zonnetje in glans gezet, terwijl chef en bedienden allen aan het poetsen waren alsof de Prins dien dag zou komen. Op mijn bescheiden morgen" een koor van tenor en bas „moge menéér" waarop ik plaats nam en zei dat ik met den trein mee moest. De chef zou me helpen en vlug helpen ook. 'n Ander moest warm water halen, weer een ander het mes aanzetten, ondertusschen nam hij nog 3 druppels „Kaol" op z'n doek om de „Antiseptique" in te smeren. Ik keek eens op m'n klokje en had den moed te zeggen dat ik donders veel haast had, waarop allen 1 plots hun doeken neergooiden en me met z'n allen uit den stoel tilden en in 'n andere neerploften, hem opdraaiden en achterover gooiden, zoodat de patient daar machteloos lag. Ik had net den tijd om te zuchten toen 4 kwasten tegelijk op m'n kaken werden gezet, en als bezetenen als maar op dezelfde plaats zeepten. Ik vond dat wel Amerikaansch, maar beefde toch bij de gedachte aan de 4 messen straks. Maar misschien weet ge't lezer: inzeepen is inzeepen, al heb je nog zoo'n haast en al staan ze je met z'n tienen in te zeepen, kappers zeepen in en nemen daarvoor den tijd. Ik loensde al naar de klok schuin achter mij tot er een die me van gezicht kende begon over „dat Ajax dat nu toch kHij had het laatste woord nog niet over z'n lippen of pats daar zat een kwast boven in m'n oog te draaien, terwijl de roodharige witjas, die dat op z'n geweten had, woedend uitviel „dat 't 'n boffie was, dat Blauwwit net zoo sterk was en dat ze Ajax niet zoo moesten opkammen, ze werden toch lekker geen kampioenen." De cadans ge weet kappers zeepen in terwijl ze met d'r lijf heen en weer zwiepen, werd een one-step gelijk en de uitroepen van de eene en het gelach der andere zijde maakte dat ik me hoe langer hoe meer „un- heimischer" voeldestraks dat spelletje met 4 messenAi mij I Ik vertelde ze daarom dat ze d'r allen geen bliksem verstand van hadden dat ik Jasper Warner was, en dat ik ze zou vertellen. Toen weidde ik uit over het bloeiende voetballeven, in de hoofdstad en dat iedere Amsterdammer de glorie moest voelen, dat hun stad aan de spits stond sedert 20 jaren. Waren ze ook niet blij dat Sparta gewipt was. En verder was er sprake van een combinatie der 2 grootste vereeni- gingen om het Gouden Hoofd uit te dagen. V.V.A. zou met De Spartaan en A.F.C. met Amstel samen gaan, enz. enz. Met dat al werd ik ingezeept, rond- gezeept, overgezeept! Hun te bevelen te stoppen dorst ik niet, want dan kwamen de messen Totdat plots 'n kwast begon te ruien; nu weet U dat 'n haar en nog wel een dassenhaar ónder de zeep levensgevaarlijk is. Men hield op met zeepen en in die pauze sprong ik met de kracht der wan hoop overeind, sponsde m'n facie af, lei m'n kaart neer en holde de deur uit, tot stil vermaak van de witjassen. MORAAL: Zeg 'n kapper nooit dat je haast hebt, spreek 'm nooit tegen en doe je voor alsofjeweeke hersens hebt, dan helpen ze je snel! Ajax wordt ondanks alle gepraat toch kampioen van Nederland! LENS.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7