Mixeft Pickles. Drie minuten! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 43 ploeg voldoenden lof toe te zwaaien, door op het bijzonder constante in 't spel der Ajacieden te wijzen. Dit vinden we vooral daarom zoo eigenaardig, omdat volgens onze meening het spel van het elf tal juist niet constant te noemen is, in de eerste plaats, omdat het daarvoor veel te temperamentvol is. Het was in zooverre wel constant, dat een vol doend aantal malen gewonnen werd, om den eeretitel te veroveren, doch deze overwinningen dankt Ajax aan haar superieur spel. Zonderen we den wedstrijd in Dordrecht uit, dan heeft de Ajaxploeg feitelijk in alle overige wedstrijden den tegenstander in speelwijze overtroffen, het minst wel aan den Spanjaardslaan en te Utrecht tegen Hercuies. Gaan we nu al die wedstrijden eens na, dan bemerken we hoe nu eens die speler dan weer een ander uitblonk. Nu eens waren het de backs (tegen U. V, V. in Utrecht), dan de middenlinie, met afwisselend Joop Pelser of Hordijk als individueel de meest opvallende speler, weer een andere keer Smit (aan de Spanjaardslaan) en meestal de vleugel spelers van de voorhoede. Gupffert, de Natris, Hordijk en aanvoerder Pelser hebben individueel over 't al gemeen wel het fraaiste werk geleverd, bovenal Gupffert, doch ook dit viertal eminente spelers had wedstrijden, waarin minder goed gespeeld werd en vooral Hordijk was enkele malen bepaald „uit vorm". De meest constante speler van de ploeg is Terwee, een speler die minder de aandacht trekt dan Joop Pelser of Hordijk in sommige wedstrijden, doch rekent men zijn prestatie over den vollen duur van 't spel en over alle wedstrijden te samen dan doet hij voor z'n beide partners feitelijk niet onder. Dat de speelwijze der Ajacieden ook niet constant is, ligt voor de hand. Tegen clubs als H. F. C. en U. V. V. speelt men een ander spel dan tegen Go ahead en weer anders wanneer men tegen zwak kere tegenstanders speelt. Doch ook de speelwijze tegen gelijkwaardige partners varieert nog te veel. Hoe vaak is het niet voorgekomen, dat in een be paalde ontmoeting nu eens Gupffert, dan weer de Natris te weinig te doen kreeg en 't spel dus onvol doende verdeeld werdi* Ook zijn er wedstrijden ge weest, dat de verdediging te ver opdrong, de midden linie te zeer uitsluitend aanvallend te werk ging (vooral Hordijk is dan in z'n element), terwijl in sommige ontmoetingen de backs niet naar voren durfden komen en Joop vooral zich zoozeer tot ver dedigen bepaalde, dat het binnen-trio van den aanval onvoldoende gesteund werd. Dikwijls werd een dus danig spel door den tegen stander afgedwongen, doch herhaaldelijk was het ook totaal onnoodig en zou een open spel, waarbij de linies op de gewone wijze aan sloten, het succes verhoogd hebben. We vestigen op 't: voorgaande de aandacht, niet zoozeer om de definitie „constant spel", zooals die door enkelen, met onvoldoende in achtneming van de superieure doch desondanks dikwijls onregelmatige speelwijze van Ajax, j gegeven werd te weerleggen, doch om met 't oog op de aanstaande kampioens wedstrijden op nog énkele fouten de aandacht te vestigen. jj Wij staren ons heüsch niet blind op de buiten gewone prestatie van het elftal in enkele wedstrijden en vooral in énkele spelgedeelten van wedstrijdenr zooals in de onvergetelijke 3 minuten tegen Sparta. Maar toch zijn we zeer beslist van oordeel, dat wanneer het elftal gedurende de kampioenswedstrijden z'n beste spel ontwikkeld, wanneer alle spelers zich geheel geven en hun bijzondere spelerseigenschappen op de juiste wijze weten te gebruiken, dat we dan van het elftal een prestatie verwachten mogen die hetgeen in de 21 competitie-wedstrijden werd ge presteerd verre zal overtreffen. Dat komt, omdat het spel van de ploeg in den loop van dit seizoen nog verbeterd is en vooral in de laatste maanden is de afwerking van het aanvalsspel flink vooruit gegaan. Weet de Ajaxploeg in de kampioenscompetitie z'n volle kracht te ontplooien, dan zal ook het hoogste bereikt worden tot verdere glorie van 't hoofdstedelijk voetbal in 't algemeen. NEVOH. IX. 'n Rush, 'n pass, 'n reuzen-pil Gebrul, gekrijsch, gezwaai, gegil, Gedans, cancans 't wordt niet meer stil - De vreugde, die zich uiten wil! Eén minuut. De aftrap! Steeds nog het rumoer In razend tempo, fiks en stoer Speelt Ajax! Ziet welk een bravour. Shot 1 ZitBeentjes van de vloer Twee minuten. Heel de tribune, vol vermaak, Wordt gekll! 'n Derde schot is raak! O, Spangen'k schreeuw het van de daak' Dit is de wraak, de wraak, de wraak! Drie minuten. VLOKKIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 3