NIEUWJAARSWENSCH opgedragen aan AJAX door THOMASVAER en PIETERNEL. 176 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX NieuwjaarsavondEen grootsch festijn is aangericht en de geheele Ajax-familie is om den kostelijken disch vereendOveral licht en glans. Er heerscht een aller- opgewekste stemming. Levendig stemmenrumoer ver mengt zich met de lokkende muziek van een pittig strijkje. Feestliederen worden aangehevenspeeches klinkencheers daveren. De glazen rinkelen Tot plots alles verstomt .- Langzaam rolt zich het gordijn van een tooneel te samen. En ontvouwt voor de oogen der verbaasde Ajacieden 'n schitterend decoratiefHet Ajax-veld in volle glorie, 'n Schitterende weergaveGeweldig enthusiasme breekt los. Dan treedt de jovialevroolijke Thomasvaer de planken op om de Ajax-familie zijn wenschen te komen bieden Nauwelijks heeft hij zijn eerste vers gezegdof de kittigelevenslustige figuur van Pieternel snelt hem terzijdeEn voegt het hare er aan toel Thomasvaer. Heil! Driewerf heil! Roodwitte schare! Een vreugde-toast, een jubeltoon Was ooit bij *t wiss'leu van de jaren De Ajax-trant zoo zonnig schoon? Hoe is de club in glans gestegen Fier wappert 't Rood-Wit in de lucht! Het oude jaar bracht glans en zegen Brenge het nieuwe U nog rijker vrucht! P i e t e r n e l (snelt applaudiseerend het tooneel op) {tot Thomasvaer) Bravo! Bravo! Wis en waarachtig Die speech van jou was werk'lijk prachtig. met fi buiging tot het publiekDamesHeeren Wij komen U complimenteeren Met 't groot succes door U behaald. Het was 'n unicum! Bepaald! En zonder langer te oreeren Wil ik 't Bestuur feliciteere.11 Welk 'n correct en juist gezag! Thomasvaer. Opofferend hebben 'deze heeren Gearbeid, schier bij nacht eri dag. Pieternel. Pa Egeman wist knap te leiden Het stemde ieder tot verblijden Three cheers voor onzen president Steeds voor de zaken diligent Thomasvaer. En Dade, onze noeste werker Betoonde zich dit jaar weer sterker Hij is 't figuur van eenvoud, vlijt. P i e t e r n e 1. Heeft recht op onze dankbaarheid. Thomasvaer. Grootmeijer, d'actieve secretaris I11 waarheid met 011s Ajax één Verstaat zijn taak als functionaris Volkomen Pieternel. En welhaast als geen Thomasvaer. '11 Heildronk zij vriend Tjerk de Munnik Bij 't nieuwbegonnen jaar gewijd. P i e t e r n e 1 Hij is onvermoeid en daarom gun ik Hem 't succes, waartoe zijn werken leidt. Thomasvaer. Koolhaas en Reijenga, steunpilaren P i e t e r n e 1. Die Ajax 1100de missen zou 1 Thomasvaer Betoonden ook in dezen jare Weer hun beproefde, hechte trouw. P i et e r n e 1. Geerlings, Schoevaart en Joop Pelser Vormen het trio dat 't Bestuur Compleet maaktF 'n College Dat blijken gaf van 't ware vuur! Thomasvaer. Thans komen wij tot de commissies: Elftallen Kas en Athletiek Reclame en die wisse-wassies P i e t e r 11 e 1. lk duizel!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 4