EXTRA NUMMER. DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB RJflX - BbflUW-WIT ZONDAG 2 DECEMBER 1917. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Zoo is dan heden de groote dag, verlangend, neen reikhalzend door voetbal-Mokum tegemoet ge zien, aangebroken! AjaxBlauwWit Hoezeer is het sportevenement, dat staat te ge beuren, door de duizenden en duizenden enthu- siasten verbeid! Plaatselijke ontmoetingen plegen gewoonlijk de „groote attractie" te zijn van het programma. Wij overdrijven niet, wanneer wij zeggen, dat de wed strijd, die heden de Amsterdamsche le-klas concur renten binnen de krijtlijnen brengt, zich door de bizondere omstandigheden waaronder wordt gespeeld, zich mogelijk nog onderscheidt van gewone plaatse lijke récontres en waarlijk als iets heel bizonders te memoreeren valt. Immers, het verloop der competitie in 1 A tot heden, nu de beide rivalen zich op het groene veld zullen gaan meten, heeft de spanning inderdaad ten top gevoerd! Een blik op het ranglijstje: doelp. gesp. gew. gel. verl. vr. tg. ptn. gem. AJAX 8 5 1 2 19-13 11 1.38 Blauw-Wit 8 5 1 2 14-10 11 1.38 doet zien, hoe Ajax slechts door 'n iets beter doel- puntengemiddelde de eerste plaats bezet. Haarlem, dat langen tijd de leiding had, heeft na de 2 - 0 nederlaag tegen Ajax op Zondag j 1. de eereplaats aan Rood-Wit moeten afstaan en zoo nestelen zich ,dus thans de beide Amsterdamsche clubs in de hoogste sferen! Ajax-Blauw-Wit! Alles wat voelt voor voetbal is in beroering! Deze week Alles was roodwit-blauwwit besmet! Gapende jochies voor de affiches! Urenlang stonden ze te staren op het tooverwoord. Ieder voetbalweldenkend mensch moest even voor de zooveelste maal een blik werpen op de sensationeele annonce. Op de trams, bij den barbier, in de kazernes, op school, in den trein... Ajax-Blauwwit, Ajax-Blauwwit und kein Ende!!!! Het droop uit de lucht.... De verrichtingen van beide teams, Het is interessant even de verrichtingen van beide ploegen in de wedstrijden tegen dezelfde tegen standers van de Westelijke Eerste na te gaanterwijl wij er aan herinneren, dat in de Zilveren Bal wed strijden te Rotterdam in het begin van dit seizoen de wedstrijd Ajax-Blauw-Wit met 0-0 onbeslist bleef. De resultaten nu der competitie-wedstrijden zijn als volgt: Ajax wint van 2-0 (uitwedstrijd) Bl.-Wit verliest van Haarlem met 4-2 Ajax verliest van Bl.-Wit Ajax speelt gelijk met Bl.-Wit wint van Ajax verliest van Bl.-Wit wint van H. V. V. U. V. V. D. F. C. Ajax wint van BI.-Wit speelt gelijk m.Hercules Ajax wint van u D o Bl.-Wit )H.B.S. 2-1 (uitwedstrijd) 4-0 (thuiswedst.) 4-4 (thuiswedst. 4-0 3-0 (uitwedstrijd) 1-0 (thuiswedst.) 3-1 (thuiswedst.) 1-1 (uitwedstrijd) 4-1 (uitwedstrijd) 3-0 ■■nm CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1