Voor-Spel. Ajax IJ. C A. Smit, V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk, J. Pelser, G. B. Terwee Jr., J. D. de Natris, J. L. v. Dort Jr., Th. J. F. Brokmanti, F. W. de Haan, W. H. A. Gupffert Ajax II: C. Andriesse, P. J. Prins, A. M. M Bus- bach, A. J. ten Herckel, A. J. de Kruijff", J. Goossen, J. H. de Vos, J. W. Lucas, M. Lucas, H. A. G. Z. Kooge. A. J. Maasen. Ajax III: G. H. Ziegeler, F. H. Schoevaart, F. Le vendig, L. F. Dekker, A. M. Prins, M. G. H. H. Pijnappels, J. J. Grootmeijer, J. Ro denburg, J Grim, J. Bieshaar, J. L. Dobbe. Ajax IV: G. J. Masselman, W. Mast, H. J. Prins Jr., J. de Boer Jr., J. H. Martens, K. Gomes, H W. P. Lus, J. Couzy, D. W. van Raan Jr., C. Roodenburg, D. v. Leeuwen Jr. Ajax V. J. G. Cluwen, H. J. Brink, J„ de Groot Jr., J. H. Brandt, R. P. J Vunderink, J. C. Da- brock, J. Arnold, E. Bakker, C. v. d. Weer den Jr., A. H. G Smit, A. Kamp. Ajax VI: S. v. Heume, G. de Jongh, H. J, Lodder, G. H. Eiserman Jr., W. K. Heckmanjr. K. W. v. d. Toorren, L. H. B. Hülsman, F. W. Höhle, J. W. Hoeffnagel, J. C. Wessels, J. Ajax VII: A. Kool, J. A. Möhis, J. S. v. d. Vijver, H Verstraten, J, L. Smit Jr., W. H. C. Lieren, J. Visser, C. G. v. Ede, J. Cohen, Chr. Alings, J. v. d. Vlis. Ajax VIII W. A. P, v. Gemert, J. A. Slagt, M. Wijting, L. Aarsen, K. W. Dokter, J. H. Oldenbroek, Ajax adsp. AF. W. Aarsen, H. P. C. v. Beek, A. Correspondentie. J. H, te IJ. Hartelijk dank! M. W. te A, Ajax 8 is ingedeeld in de 3e kl. F. van den A. V. B. metNeerlandia 4, Swift 3, Blauw Wit 8, Ahrends 2, Avanti 5. C. H. te A Waar blijven de toegezegde artikelen Van onze Enquête-Commissie. Voorgesteld als ondersteunend lid, de Heeren Mr. 11. J. A. J. Niemeijer, Stadhouderskade 3. door Koolhaas en Grootmeijer; F. Arends, Haarlemmer straat 82, door Fons en Joop Pelser; Mr. H. H. Sikkëma, Keizersgracht 578 door het bestuur. Aangenomen als werkend lid, de Heeren J. Scharn Jr., t. Moes, J. M. Hagenaar, A. M. de Pater, C. M. Groeneveld, M. Kattenberg, W. Ironmonger, N. Ron day,. M. Reid. Als ondersteunend lid, de Heeren D. J. Glazer, G. F. Toren, A. v. Ogtrop, K. G. Goedewaagen, S. van Hoorn, A. P. v. Schaick, N. M. Lissauer, Als adspirant lid, de jongeheeren A. Muller, Afgevoerd de candidaten, A. Dijkmans (o. 1.), A. v. d. Linden (w. 1.) wegens niet verschijnen voor de commissie na driemaal opgeroepen te zijn. 164 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zij de elftallencommissie rekende op z'n medewerking. terrein van Swift, Sloterstraatweg, 2e boer derij links voorbij Kerkhof te Vraag. Even denken 1 ,,2e boerderij links voorbij Kerkhof te Vraag. Tja, nooit van gehoord 1 Dan de kaart er maar bijgehaald. Hij begon met de wereldkaart in de vaste overtuiging dat hij aan het andere eindje van de wereld moest zijn. 't Stond er niet op Hij zocht en snuffelde verder in oude en nieuwe aardrijkskundige woordenboeken, in encyclopaedieën, waar de stof duimen dik op lag, tot eindelijk eureka! Daar op een oude tramkaart daar stond het Sloterstraatweg. Hij vond het terrein nogal makkelijk, 't Viel meê. Wèl interviewde hij een twintigtal onbegrijpelijke agenten wèl betaalde hij dubbel tolgeld maar toen was alle leed ook geleden I Het terrein was min of meer heuvelachtig zoo'11 soort van berglandschap, gezien uit een vliegmachine, maar kleiner dan natuurlijk. Toch was er publiek I Eén boerenjongen, een dito meisje en dan een eerelid van Ajax een ,,hooge" die de geheele match bijwoonde. Ze zegevierden 1 Maar hoe kan dat ook anders, als onze ijverige ,,elftallencommissiesecretaris" zelf meespeelt? W\ 20-11-17. Vlinder. Van onze Elftallen-Commissie. De elftallen-commissie stelde de volgende elftallen vast voor de maand December: G. P. N. Los. H. v. Buren, J. M. Couton, W. Jesse, S. Arnold, N. J. P. Smith. A. Bogaard, A. H Couton, J. Wr. Dabrock, C. J. Kollöffel. A. A. Mechanicus, H. K. Smit, D. Swaau, D. van Gelderen, N. Noorlander. Ajax 9 is ingedeeld in de 3e klasse A van den A. V. B. met E. D. W. 2, D. V. O., Avanti 2, Diemen, Germaan 2, M. V. K. 2. E. D. O. 2 heeft zich uit de competitie terugge trokken. Alle door dit elftal gespeelde wedstrijden zijn vervallen. G. H. W7alraad, T. Boeljon, J. H. Stallmann. H. Cohen, J. Prosé, P. van Tol.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8