Neerlandia II - Ajax IV 1-1. Pennekrasje van de Redactie. 162 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX En nu iets over den wedstrijd: D.E. C. trapt af en Ajax heeft het voordeel van den sterken wind. De eerste 10 minuten treedt D. E. C. echter aanvallend op, maar weet door slecht schieten niet te doelpunten. In deze periode blijkt het duidelijk dat Manus nog niet op de rechtshalf backplaats ingespeeld is; hij dwaalt nog te veel naar het midden, waardoor de linkerwing van D. E. C. gelegenheid kreeg eenige malen door te breken. Prins weet echter het gevaar te bezweren. Ajax begint nu iets beter aan te pakken en de halfbacklinie, waarin de Kruyff weer zeer goed speelde, verplaatst het spel naar de D. E.C.-helft. Uit een door Bieshaar goed doorgegeven bal maakt de Vos dan het eerste doelpunt, dat spoedig gevolgd wordt door een mooie goal van Lucas. Voor de rust maakt Bieshaar nummer drie en met 3O wordt gedraaid. Na de rust breekt D. E. C., gesteund door den wind, herhaaldelijk goed door en als Levendig te zacht op Andriesse terugspeelt, heeft de D. E, C.- middenvoor geen moeite te doelpunten. Direct hierna maakt de kleine Kooge uit een voorzet van rechts de vierde goal, waarna André de Kruyff met een zuiver schot den stand op 5 1 brengt. De Ajaciden spannen zich nu niet meer in, waarvan D. E. C ge bruik maakt en een tweede te maken. De stukgetrapte schoen van Piet Prins was niet geheel vreemd aan dit doelpunt. Het einde komt met een voor D.E. C. zeer geflatteerde 5—2 nederlaag. Over het geheel speelden de reserves dit keer een goeden wedstrijd. De verdediging goed, ofschoon de beide doelpunten best voorkomen hadden kunnen worden. Ook de halfbacklinie was goed op dreef, met André de Kruyff als de beste. Het spel moet echter nog wat beter verdeeld worden, daar na de rust vrijwel iederen bal naar de linkerwing doorgegeven werd. Het spel van de voorhoede was in het veld uitstekend en als de binnenspelers nog wat meer schieten, kan er in deze zwakke afdeeling nog menigen wedstrijd met dubbele cijfers gewonnen worden. Denk aan je reputatie, Jongens 1 In de modder heeft ons vierde het slechts tot een gelijk spel weten te brengen. De kansen op het kampi oenschap dalen bedenkelijk. Alle andere wedstrijden gingen wegens afkeuring der terreinen niet door. Wat leven we toch snel Ons 21ste kroniekblaadje al, dat we nu in elkaar draaienWe konden niet nalaten den bundel even tjes uit de boekenkast te halen. En onder het genot van een stok geurig kruid hebben wij de serie op ons gemakje doorgebladerd. 'n Prettig werkje. Momenten van spanning, uitingen van geestdrift, evenementen van beteekenis voor het clubleven, kortom alles wat dit brokske rood witte historie oplevert kwam ons weer levendig voor den geest. En wat is 't nu nog slechts kort, dat we een en ander in de verzamelschuur van ons geheugen op sloten 1 Later na jaren zal eerst de waarde van dit boek tot zijn recht komen en elke Ajacied zich in zijn bezit verheugen 1 Na deze philosofische beschouwing, waarbij we in de rookwolken die wij hemelwaarts bliezen, natuurlijk de schoonste en meest glorieuze vizioenen zagen voor ons Ajax, borgen we de papiervellen weer zorg vuldig weg en zetten ons neer achter „de redactio- neele tafel!" Bij het snuffelen door al die clubblad-papieren Hoho, hadt je-me-maar Waar blijven toch de dikwijls toegezegde en stellig beloofde bijdragen??? We moeten maar weer eens op dit aambeeldje hameren. Wa-bliefl Mokeren, wilt U zeggen1 We kregen laatst een toezegging van een onzer nestor-leden om van te watertanden! We zouden n.l. een epistel krijgen over de oer-geschiedenis van Ajax Denk eens aan, hoe de piep jonge Ajax-broekjes er aan zouden smullen, hoe de grijsaards zich zouden vergasten aan dit lekkers uit den goeden, ouden tijd, toen Toen zij nog geen stramme beenen, geen stijve ledematen, geen zorgen en dies meer hadden Kom aan, chroniqueur! Waar blijft deze kostelijke spijze, waaraan we ons allen zullen te goed doen? We zijn werkelijk maar matigjes content over de gezwindheid, waarmede onze schrijftafel wordt over stroomd met bijdragen voor ons blad 1 Lieve vrienden, ons lijforgaan moet heusch niet alleen zijn voor de leden. Het moet ook zijn door de leden. Eerst dan kunnen we met recht spreken van een clubblad. En daar moet het heen Wij zijn natuurlijk heel geduldig en blijven op onze post. Terwijl wij de welwillendheid zelf zijn om desgewenscht assistentie te verleenen, of de(n) schrijf-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6