Zondag 25 November 1917. 'n Verdiende zege! ióo CLUBNIEUWS DEB. A. F. C. AJAX. Een overwinning op Ajax schijnt hun best te smaken Wij krijgen dan geen meter terreinwinst meer en als van der Lee, die zeer wel voldeed, het einde aan kondigt, zijn wij met 3 5 verslagen. Eerlijk gezegd, de overwinning is dubbel en dwars verdiendOf de Heeren ons ditzelfde lesje gegeven zou hebben met ons elftal in de gewone opstelling? Wij betwijfelen het 1 Daarom zal het Ajax bestuur goed doen dit elftal spoedig de gelegenheid te geven te bewijzen dat het tot nog grootere daden in staat is. Of men er in slaagt? Nous verrons Ajax II— A. F. C. III 3—1. Het door de Ajax-reserves in dezen wedstrijd ver toonde spel was verre van goed en de heeren kunnen elkander met den 31 uitslag geluk wenschen. A. F. C. speelde niet onverdienstelijk en had onze verdediging, met Ziegler onder den lat, niet zoo taai stand gehouden, een gelijk spel ware niet onwaar schijnlijk geweest. Reeds na tien minuten spelen scoorde Ajax, waarop een verslapping volgde, waarvan A F. C. dankbaar gebruik maakte, door nog voor de rust met een goed schot, dat onhoudbaar was voor Ziegler, gelijk te maken. Dit doelpunt werd echter in buitenspel positie gemaakt en had Ajax II een grensrechter gehad, dan had de scheidsrechter, die al zeer eigen aardig met de toepassing van de spelregels omsprong, waarschijnlijk geen goal kunnen geven. Na de rust gaat het spel gelijk op. De slap spelende Ajax-voor- hoede en halflinie begint het gevaar in te zien en uit een scrimmage weet Bieshaar te doelpunten. Daarna wordt nog een doelpunt aan de score toegevoegd en heeft Ajax geflatteerd gewonnen. W.F.C. II—Ajax III 1—0. W.F C. II sloeg met the odd goal ons derde, 't Schijnt er hard toegegaan te zijn in de Wormer. Zóó hard zelfs dat de vuistjes er aan te pas kwamen. De rechtspreker, een W.F.C -lid, gaf blijken niet veel notie van scheidsrechteren te hebben. Onverdiend verloren wij met 1O. Ajax IV—BIauw=Wit IV 1—2. Blauw-Wit IV ontfutselde ons twee punten door met 2 —I te winnen. Wij scoorden een tweede punt uit een penalty. De scheidsrechter keurde het doel punt af wegens buitenspel, maar beweerde na afloop zich vergist te hebben. Of we het gemotiveerde protest winnen De Protestcommissie van den A.V.B. vergaderde Dinsdagavond j.l. en besliste dat het tweede doelpunt geldig is. De uitslag wordt 2—2. D. E. C. IV—Ajax VII 2—1. Ons zevende elftal stelde onze verwachtingen te leur en verloor met 21. Waar blijft het beloofde kampioenschap, Heeren? Swift III-Ajax VIII 2—3. Ons achtste elftal bewandelt het goede pad en sloeg Swift III met 32. Doorwandelen jongens en vasthouden 1 Ajax IX—Germaan II 0—8. Acht goals tegen en nul voor! Wie 't minst daar over spreektenz. Ajax A adsp.—Swift adsp. 1—1. Weer een punt binnen, 't Gaat al beter jongelui. Wij stijgen op de competitieladder 1 S. D. S. adsp.—Ajax B adsp. 1—0. We hebben 't moeilijke werkje in den Polder niet kunnen winnen en verloren. Moed verloren is al ver loren, dus ook hier tanden op elkaar". Haarlem - Ajax 0-2. Er is vreugde in het kamp! Na onze overwinning op H. B. S. is Zondag j. 1. op Schoten de eerste ontmoeting met de kranige Haarlem-ploeg in ons voordeel uitgevallen Welk een wedstrijd! De spanning zat eigenlijk de heele week al in de lucht en de barometer der belangstelling steeg naar mate de Zondag naderde, be voorverkoop van plaatsen hier gaf een goed idee van de mate van populariteit, waarin Rood-Wit zich verheugt. Reeds in de voor- week was het totaal van de door Haarlem beschik baar gestelde plaatsen uitverkocht! Wel jammer, dat de wispelturige elementen van het weer ons voetbalstervelingen zoo wanhopig in de kou cn nattigheid lieten! Het was onfatsoenlijk! 'n Stevige stormbries maakte den Schotenschen weg onveilig en we bewonderden de dames, die dit on gemak gaarne trotseerden om Haarlem en Ajax aan het werk te zien. Bravo Eenmaal neergevleid op het gezellige, confortabele tribunetje in de Haarlem-veste konden we zorgeloos de booze grillen van dezen donkeren Novemberdag aanzien. Het publiek liet zich overigens niet weer houden en n'en déplaise hagel, regen en storm waren eenige duizenden (voor de helft Amsterdammers1 aanwezig. Het is duidelijk, dat alle kans op een fraaien wed-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4