Van week tot week. Zondag 18 November 1917. Een onbelangrijke wedstrijd. CLUBNIEUWS DÉR A. F. C. AJAX 159 werd bezworen en heusch als 't ook anders ge gaan was, dan Maar 't ging goed en toen Eymers voor 't laatst floot, toen geleek z'n schrille toon als 't zacht ge kwinkeleer van den leeuwerik in de lentezoele lucht. Rauw klonken daarop de vreugdetoonen van de enthousiaste Amsterdammers over 't veld. Met dank bare blikken volgde men 't kranige elftal, toen het de kleedkamer weer opzocht. Ajax had gewonnen! 't Was een en al jolijt, echte ouderwetsche rood witte voetbal-jolijt. Grootmeyer snoot z'n neus in den druipnatten grensrechtersvlag, Koolhaas' bleeke toet ^verd verhelderd door 'n tangokleurige blos, papa Zweesaart had geen woorden meer(!) Egeman keek trotsch als een pauw en geleek een werkelijk groot man, de jonge de Wit, de kroonprins van de Meer, danste een cancan met den anders eeuwig kalmen Reyenga, Tjark zei dat elk puntje meer waard was dan een mooi-weer recette, kortom, er heerschte een stemming, neen 't was eenig! Wat hierop volgde was zelfs voor Clubblad-lezers te erg. Doch 't vorenstaande mocht ik U niet ont houden. Uw ijverige redactie had mij al lang verzocht om weer eens iets voor 't Clubblad in elkaar te draaien. De stof ontbrak me, maar 'k had hoop dat m'n tocht naar Schoten mij de gewenschte materie verschaffen zou. Dies beloofde ik dan een bescheiden bijdrage, maar ik werd leelijk in m'n plannen ge dwarsboomd toen ik helaas verhinderd was, zelf mee naar Haarlem te trekken gelukkig daagde er redding op. Een volbloed Ajax-enthousiast, een stille zie je d.w.z. een man die altijd o zoo neutraal doet, maar ('k heb onder z1n vessie gekeken) die Ajax een warm hart toedraagt, hij zendt me deze bijdrage en 'k zeg hem dank. 't Was feitelijk voor Het Sportblad bestemd, doch belofte maakt schuld l A propos, van dat schoone spreekwoord zou ik meer kunnen vertellen. Wat zou er ook weer ge beuren, a. s. Zondag tegen Blauw-Wit?! Nevoh. Ajax—BeQuick 3—5. Veel moois heeft deze wedstrijd niet opgeleverd. De duizenden toeschouwers, welke weggebleven zijn er waren n. 1. slechts een 3000 kijkers aan wezig - hebben gelijk gehad. Eenige kopstukken van ons elftal waren in Rotterdam bezig de eer van het Nederlandsche Elftal hoog te houdeu en Smit's vingers zaten nog in de watten. Als reserves zagen wij Fraiis Schoevaart en Grootmeyer. Lucas stond weer op de linksbinnenplaats, terwijl Andriesse onder de lat Smit's plaats innam. De Oostelijken waren ook al onvolledig. Roetert in het Nederlandsche elftal en De Rooy, de goal- getter in de lappenmand, waardoor dit kranig elftal minder presteerde dan men over het algemeen ver wachtte. Frans van der Lee was de rechtspraak in deze ontmoeting opgedragen. Zooals gezegd veel fraais hebben wij niet gezien. Onze jongens voelden er klaarblijkelijk heel weinig voor om zich in een doodgewone friendly uit te sloven. Verder was de combinatie totaal gebroken. De drie linies waren geen van allen compleet, het raderwerk paste niet in elkander en het gevolg was dan ook de eerste nederlaag, na langen tijd, op eigen terrein. Thans rest ons nog het ongeslagen zijn in competitie-wedstrijden te handhaven. Maar of ook dit record nog lang behouden blijft, wij weten het niet maar zijn angstig te moede. Het begin was anders sensationeel, daar het Ajax- elftal met een vuur begon of er een kampioenschap moest gewonnen worden. De Zutphenaren zijn echter spoedig van den schrik bekomen. Lang duurt het het niet of Andriesse talmt iets te lang met weg werken. Frans, de veteraan, die er in vroeger jaren niet tegen opzag een heele voorwaartslinie op zij te zetten is de situatie niet meester en wij zijn met IO achter. Spoedig is de stand op 1 1 gebracht als Theo langs de backs rent. Zijn schot wordt eerst gestopt. Nogmaals kogels Brokmann in en nu met: meer succes. Nog voor de rust neemt B.-Q. de leiding (1—2). Na de rust van het zelfde laken een pak. Ajax een ietsje sterker maar voor de goal is het een vol komen falen. De tegenpartij weet den weg naar het vijandelijke doel beter te vinden. Andriesse, wiens zenuwen hem danig parten spelen, faalt wederom en nummer drie is geboren. Dat wordt de onzen toch te machtig en de pressie op het doel der tegenpartij wordt hevig. Hoekschop op hoekschop wordt ge nomen. Uit twee daarvan, puik door Haan genomen, maakt Grootmeyer nummer 2 en 3. Wij zijn weer gelijk. Ons elftal vindt het prachtig. Gelijk" wijst het scoringbord Dan is de zaak gepiept 1 De tegen partij gooit er nog een schepje op en maken waratjes het 4de doelpunt. Nog eenige minnten zijn te spelen. Weer een doorbraak en Andriesse is nogmaals ge passeerd. Zij houden vast, de fanatieke Oostelijken.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3