Athletiek-Com missie. Clubnieuws. CLUBBERICHT. Zondag 18 November j.l. Zondag 25 November j.l. Wedstrijdprogramma Men wordt dringend verzocht geen telefonische gesprekken aan te vragen met het kantoor van ondergeteekende. Slechts Z. 5005 dient men aan te vragen voor Ajax-zaken. Ordecommissarissen. Dringend verzoek om morgen niet later dan halftwaalf present te zijn. Wij hebben veel te regelen!! Angst en vreugde. i5B CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX F. J. Couton, J. Reynolds M. J Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. J. Grootmeijer, D. Knegt. Uitslagen Ajax I—Be-Quik I 3 - 5. Ajax II—A. F. C. III 3-1. W. F. C. II—Ajax III 1 - o. Ajax IVBlauw-Wit IV 2-2. D. E. C. IV—Ajax VII 2-1. Swift III—Ajax VIII 2-3. Ajax IXGermaan III 0-8. Ajax adsp. ASwift adsp. 1 - 1. S. D.'S. adsp.Ajax adsp. B. 1 - o. Haarlem IAjax I 0-2 Ajax II—D. E. C. II 5 - 2. Neerlandia IIAjax IV 1 - 1. 9 December a.s. Ajax I—H. V. V. I. Ajax IISpartaan II Ajax IIIWilh. Vooruit II. 16 Hercules I Ajax I. Ajax II—V. V. A. II. Hollandia IIAjax III. Reijnier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEIJER, Telefoon Z 5005. Secr. ,,Hoe lang nog", vroeg Fgeman me, toen het na Visser's (de Haarlemsche visscherü) vriendelijke at- teutie maar steeds 1O, of liever o1, bleef en... die roodgebroekte knapen tegen het afnemende windje in, voortdurend hardnekkiger poogden om de situatie alsnog te redden. Ja, hoe lang nog! Wist ik veel! Krek tegenover 011s stond daar de Schotensche toren klok, die wees 't wel aan, maar ik was weer vergeten hoe laat begonnen was en toen men 't mij vertelde, toen liep Smit juist uit om in laatste instantie te redden en op zoo'n oogenblik, zie je, kun je me gerust zeggen dat ik O.W. gemaakt heb, of dat m'n krullebol in brand staat, ik hoor het toch niet. Toen vroeg Koolhaas weer ,,hoe lang nog" en m'n oude hart klapperde driematig ,,hoe lang nog" entoen., toen heb ik Gupffert eens aangekeken en hoewel deze matador verdiept genoeg was in z'n eigen spel om zelfs de smachtende blikken van z'n aardig meiske te weerstaan, mij zie je, durfde hij niet te negeeren. Z'n oogen gingen half dicht, z'n zalmkleurige lokken stegen ten hemel entoen kreeg hij den geest. O2„Oef, zeiden we en Jan van den Berg zei „off side" en hij had het mis, terwijl ik in eens kalm werd en toen voor 't eerst merkte dat het beroerd weer was Had het gehageld? Oh ja m'n jas was 'n beetje nat en m'n glacé's vertoonden glimplekken als ulevellen, dus er was vocht gevallen. Maar de wedstrijd was „binnen" ènde beide puntjes eveneens in de rood-witte schoot geworpen wat zeg ik geworpen?! Om den morsdooden dood niet. Er is voor gestreden, er is voor geploeterd, zóó intens, als ik Ajax nog nooit eerder zag spelen. Met een heerlijk élan heeft de rood-witte elf zich in den strijd geworpen, en de zegepraal was geen Sin terklaas-cadeautje maar ze was de eerlijk verdiende belooning voor een bewonderenswaardige uiting van jonge kracht en bezield kunnen. Die laatste minuten waren niet angstig meer. Ja toch 1 We dachten aan Dordt en vreesden dat de klerk van 't weer in laatste instantie nog roet in 't eten zou gooien. Stel je voorzoo'n echt wolk- breukje, weg illusie! Geen mitrailleur-gordijnvuur van hagelbrokken zou den Ajaciden in hun vurig offen sief gestuit hebben. Maar vriend Eymers en de Haar lemsche Viss(ch)er, met z'n overgevoelige teint? Hadden we ons dan daarvoor „te zappel" gemaakt? Had ik daarvoor, heftig dringend voor in Haarlem's clubhuisje over den ouden tijd gesproken, toen we onder een douche (figuurlijk) kalm doorspeelden, had ik de „geistige Schlappe" van de huidige generatie daarom zoo streng veroordeeld, met luider stemme, opdat v. d. Berg, Bijleveld. en Visser en vooral opdat Eymers 't hooren zou 't Was een narrow escape geweest en 't scheen gelukt. Maar 10 minuten voor time kwam daar een wolk aandrijven als de Jan Pieterszoon Coen van de S.M.N. en weer werden we angstig. Haarlem was geslagen, maar de natuur nog niet. Doch ook dat laatste gevaar

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2