DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Hoe de zaken staan. N°, 20, DONDERDAG 15 NOVEMBER 1917. lste JAARGANG, 9 1.29 CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2,50 p. jaar franco p. post. Adres- S Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Reden tot tevredenheid. 'n Statistisch overzichtje van de resultaten der Ajax-wedstrijden in i A, nu ongeveer één derde van het program is afgewerkt, stemt waarlijk tot te vredenheid. In de eerste plaats heeft de rood-witte ploeg zeker wel dubbel en dwars bewezen, dat de plaats, haar toegewezen in het eldorado der voetbalgemeenschap haar volkomen toekwam. Merkwaardig is overigens de groote belangstelling der collega's i A-ers, voor Ajaxdie er gaarne 'n extra krachtsinspanning voor schijnen over te hebben ons te kloppen. Voor ons een heele eer, natuurlijk 1 H. V. V. b.v. bracht tegen ons de fine fleur van haar spelers in het veld en is voor zoover wij weten na dien niet meer met zulk een sterk team uit gekomen. Ook treffen wij het nog al eens dat de tegen standers geweldig „in vorm" zijn, zooals o.a. Staal's mannetjes in den wedstrijd aan den Markettenweg 1 Ajax heeft in de thans gespeelde wedstrijden achtereenvolgens de volgende resultaten bereikt: goals v. 1 3 3 2 O 4 4 tegen H. V. V. uit Hercules thuis H. F. C. thuis Quik uit D. F. C. uit U. V. V. thuis H. B. S. uit totaal 17 13 t. 2 1 2 0 3 4 1 Van de 4 uit-wedstrijden werden dus twee verloren, n.l. tegen H. V. V. en D. F. C., terwijl voor de thuis-wedstrijden het ongeslagen record van het vorige seizoen nog gehandhaafd bleef, 'n Heel plezierig iets voor de duizenden Ajax-enthusiasten, die op deze wijze „de smarten" van het aanschouwen eener nederlaag (hoe theatraal 1 bespaard bleven. Intusschen, met 'n blik op het ranglijstje van 1 A, dat er voor wat betreft de kop, als volgt uit ziet: doelp. gesp. gel. 2 verl. 1 2 2 V. t. 209 14— 10 17—13 pnt. gem. 12 1.50 M 1.38 gew. Haarlem 8 5 Blauw-Wit 8 5 Ajax 7 4 er is spanning genoeg! Het Haarlem-elftal, dat direct de leiding nam, heeft zich tot heden weten te handhaven, ofschoon niet meer ongeslagen. De stedelijke concurrente H. F. C. heeft j.l. Zondag de illusie van'11 ongeslagen kampioenschap den bodem ingeslagen Kampioenschap De stand van zaken is zoo, dat er moeielijk nu al een pronogstic te maken zou zijn, wie met het championaat gaat strijken. Daarvoor is het immers nog veel te vroeg en de bordjes zullen nog wel eens verhangen worden 1 Wél gaat het momenteel fel om de leiding! Haarlem is één punt voor op Blauw-Wit en Ajax, welke beide laatste elkaar schijnbaar niets toegeven Het wedstrijdprogramma voor Ajax brengt ons echter heel spoedig en liefst achtereenvolgens, in het veld tegen de Haarlemmers en Blauwwitters. En dan zal alles uitloopen om dat te gaan zien! De spanning is door de gelijkwaardige prestaties zoo mogelijk nog verdubbeld.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1