142 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX te worden. We doen niet mee aan dit delirium voetballorum 1 Maar toch, we zijn ondanks de successen tegen Hercules eti H F. C. niet tevreden, liever gezegd niet gerust. Het gaat ecliter in iederen wedstrijd crescendo. Het vertoonde spel in dezen wedstrijd was bepaald veel beter dan tegen Hercules en wellicht vinden wij, na een paar matches nóg, dien vorm, welke ons brengt, waar elk Ajacied zijn club aan 't eind van het seizoen wil hebben aan den top! Overigens zou er, wat het individueele spel aan gaat, reden zijn complimentjes te maken. Wij ver trouwen echter, dat ook zonder deze uitingen de spelers zich van onze waardeering zullen overtuigd houden. Wat wij echter niet onvermeld willen laten is de ,,beau jour" van Smit. Onze doelman scheen in den laatsten tijd niet meer zoo safe in zijn werk als vroeger. In dezen wedstrijd heeft hij echter weer heel goede dingen laten zien en wij wenschen gaarne, dat hij in den vervolge zijn renommé gestand zal doen. Hetzelfde geldt voor Couton, die zijn trapvast- heid tusschenbeide leelijk kwijt is. Komaan, Frans, de tanden op elkaar, en niet verslapt 1 Over den wedstrijd nog het volgende Nadat H. F. C. direct een stormaanval op het Ajax- doel heeft ondernomen en 'n scrimmage niets oplevert krijgt Brokmann den bal; hij centert naar Lucas, die fraai naar Gupffert plaatst. Wim schoot toe, 'n pil 1 - o! Er is 2 minuten gespeeld De actie blijft op de H. F. C. helft. Een centerbal van Brokmann wordt door de Natris ingezet, doch Sypesteijn stopt. De Ajaciden spelen werkelijk verbluffend. Uit 'n fraaien ren en voorzet van Wim deponeert v. Dort No. 2 in de blauwwitte goal 2-0! H. F. C. was paf! Wij ook! De Ajax-aanval blijft onstuimig en de H.F.C.-veste wordt min of meer ingesloten. 't Is moeielijk te zeggen, wie in deze periode het best speelt, 't Is een wedstrijdje onder elkaar 1 Onze voorhoede heeft den bal aan 'n touwtje, Brokmann-Lucas-Gupffert of Brokmann - v. Dort-de Natris, 't gaat vice-versa Daarbij verdeelt onze su blieme spil het spel op hoogst oordeelkundige wijze. Laan vindt 't eindelijk ongehoord en met 'n prachtig élan stevent hij op Smit af, dien hij op zoo'n geweldig schot vergast, dat onze doelman vallend en stompend slechts kan redden. Bravo, Smitje! De corner ging achter, zooals alle „achter" gingen. De verplaatsing van de afsluithekken schijnt hieraan debet te zijn, het zal dus op den weg van onze terreincommissie liggen dit euvel te verhelpen. Inmiddels houden de rood-witten gedurende de eerste helft het beste van het spel en 't is alleen te wijten aan 'n minder krachtig doorzetten van onzen aanval, dat het bij de twee doelpunten bleef. In dit opzicht gaf Laan 'n lesje! Hij verrichtte stoute staaltjes van doorsjouwen zóó zelfs dat hij 'n doel punt weet te maken, dat de vermelding waard is. (2-1). Met dien stand gaat de rust in. Het begin van de tweede helft is weer voor H.F.C., doch even spoedig als bij het begin neemt Ajax het spel over. Er wordt opnieuw pressie uitgeoefend op j Sypesteijn. Lucas mist 'n prachtkans om de score op te voeren. Jo Pelser, die met Hordijk en Terwee keurig j samenwerkt, geeft onophoudelijk den bal aan. Met 'n paar gevaarlijke schuivers tracht Brokmann den H.F.C doelman te verschalken, maar zonder succes. Deze speelt thans in grootschen vorm. Een paar kanjers van de Natris worden achtereenvolgens door hem onschadelijk gemaakt. Geinspireerd door het goede werk komt thans H. F. C. pas goed los. Het fraaie kop-werk der H.F.C.- ers valt op. Smit krijgt nu op zijn beurt veel te doen. Tot tweemaal toe redt hij schitterend. Couton laat minder goede dingen zien dan voor de rust. Fons moet enkele malen bijspringen. Het wordt met de minuut gevaarlijker, want de H. F. C. aanvalt dringt onophoudelijk door tot Smit. Op eens zit Laan tusschen drie Ajacieden in, Smit loopt toe 't Zacht trapje tegen den bal, langs onzen keeper, en de stand is gelijk! I Toen begon de strijd eerst! Het moet gezegd, dat onze mannen den moed allesbehalve lieten zakken. Wel verre van dat, het is een bekogeling geworden van H. F. C.'s doel! Jammer dat H F. C. toen heil zocht in ruw spel, d.w.z. een harer spelers. Dat hadden we van „the good old" waarlijk niet verwacht! Goed, dat de gemoedelijke Eijmers door tactisch ingrijpen onaan genaamheden voorkwam. Alle momenten van spanning op te sommen, die de wedstrijd verder opleverde, ware te veel van onze krachten gevergd. Het moge voldoende zijn te releveeren, dat de tijd verstreek onder de grootste I spanning. Ajax slaagde er maar niet in haar over wicht in een doelpunt uit te drukken. Totdat de Natris 'n kalm schot inzond en Sypesteijn z'n eenige fout in den wedstrijd maakte l (3 - 2).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2